Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Rozkazy

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDHy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Bartoszówka,, 2017-06-03

Rozkaz Ls. 1/2017

Druhny i Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny następujące osoby:
- dh. Bartosza Araka;
- dh. Dominika Frączyka.
Serdecznie gratuluję.
Czuwaj!


phm. Paweł Skibiński (HR),
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDH-y „Żbiki”
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Bartoszówka, 2017-06-01

Rozkaz Ls. 2/2017

Druhny i Druhowie!

„A gdy spyta cię ktoś skąd ten krzyż na twej piersi z dumą odpowiesz mu: taki mają najdzielniejsi”

Zamykam z wynikiem pozytywnym oróbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Grzegorza Heniuka. Gratuluję!
Czuwaj!


phm. Paweł Skibiński (HR),
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDHy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Warszawa, dn., 2017-03-29

Rozkaz RD 4/2016/20172. Drużyna
2.1. Mianowania funkcyjnych
2.1.1. Mianuję na funkcję zastępowych z dniem 1 stycznia 2017 roku:
- dh. Miłosza Bankiewicza; - mł. Augusta Piętaka.

3. Zastępy
3.1. Powołuję zastępy w składzie:
- Miłosz Bankiewicz - zastępowy;
- Bartosz Arak;
- Bartosz Brzeziński;
- Jevgen Krasovsky.

- August Piętak - zastępowy;
- Grzegorz Heniuk;
- Grzegorz Żołopa;
- Olaf Radwański;
- Dominik Frączyk.

Czuwaj!


phm. Paweł Skibiński (HR),
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDHy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Warszawa, dn., 2017-02-10

Rozkaz RD 3/2016/20175. Sprawy członkowskie
5.1. Ustanie członkostwa w ZHP
5.1.1. Podaję do wiadomości, że na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w terminie, zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu ZHP, ustało członkostwo w ZHP wyw. Igorowi Starędze oraz dh. Szymonowi Paterek.
Czuwaj!


phm. Paweł Skibiński (HR),
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDHy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Warszawa, dn. , 2016-11-10

Rozkaz RD 2/2016/2017

Druhowie!

2. Drużyna
2.4. Zwolnienia z rady drużyny
2.4.1. Zwalniam ze składu Rady Drużyny: wyw. Daniela BARANOWSKIEGO; wyw. Jakuba Cichalewskiego; wyw. Mateusza Słysza; wyw. Maksymiliana Symona.

5. Sprawy członkowskie
5.1. Ustanie członkostwa w ZHP

5.1.1. Podaję do wiadomości, że na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w terminie, zgodnie z § 24 pkt 4 Satutu ZHP, ustało członkostwo w ZHP:
- wyw. Daniela BARANOWSKIEGO;
- wyw. Jakuba CICHALEWSKIEGO;
- wyw. Macieja JURCZAKA;
- wyw. Maksymiliana SYMONA;
- wyw. Mateusza SŁYSZA.

5.2. Zmiany przydziału służbowego i przynależności
5.2.1. Podaję dowiadomości, że wyw. Krzysztof Wiśniowski przeszedł do 21. WDW „Stare Żbiki”.
5.2.2. Z dniem 15 września 2016 roku, skreślam z listy członków drużyny wyw. Michała Szpunara.

Czuwaj!phm. Paweł Skibiński (HR),

Warszawa, dn. 15 września 2016 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Drużynowy 21. WDHy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Warszawa,, 2016-09-15

Rozkaz RD 1/2016/2017

Druhowie!

2. Drużyna,
2.1. Zwolnienia funkcyjnych
2.1.1. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu harcerzy młodszych dh. Miłosza BANKIEWICZA
2.1.2. Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu harcerzy starszych wyw. Piotra KWIATKOWSKIEGO
Dziękuję Wam, za pełnienie fukcji zastępowych w ubiegłym roku harcerskim.
2.1.3. Zwalniam z funkcji przybocznego dh. Michała SZPUNARA.
Dziękuję Michale za pełnioną służbę w drużynie, życzę powodzenia na dalszej drodze harcerskiej oraz życiowej.
2.2. Powołania w skład rady drużyny
2.2.1. Powołuję w skład Rady Drużyny następujące osoby:
- wyw. Daniela BARANOWSKIEGO;
- wyw. Jakuba CICHALEWSKIEGO;
- wyw. Mateusza SŁYSZA;
- wyw. Maksymiliana SYMONA.
2.3. Zwolnienia ze składu Rady Drużyny
2.3.1. Zwalniam ze składu Rady Drużyny następujące osoby:
- dh. Miłosza BANKIEWICZA;
- wyw. Piotra KWIATKOWSKIEGO;
- wyw. Michała SZPUNARA.

3. Zastępy
3.1. Rozwiązanie zastępu
3.1.1. Rozwiązuję dotychczasowe składy zastępów.
4. Otwarcie prób i przyznanie sprawności, stopni, znaków służb oraz przystąpienie do realizacji projektu
4.1. Zamknięcie próby na stopień
4.1.1. Zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień ćwika odkr. Mikołajowi SAKOWSKIEMU.
4.3. Zamknięcie próby na sprawność
4.3.1. Przyznaję sprawność sobie-radka obozowego dh. Grzegorzowi HENIUKOWI

5. Sprawy członkowskie
5.5. Zmiany przydziału służbowego i przynależności
5.5.1. Z dniem 15 sierpnia 2016 r. przyjmuję w poczet członków drużyny i nadaję im przydział służbowy do naszej drużyny, następujące osoby:
- dh. Bartosz ARAK;
- dh. Bartosz BRZEZIŃSKI;
- dh. Wojciecha DEK;
- dh. Jevgen KRASOVSYI;
- dh. Grzegorz ŻOŁOPA.
Wymienione osoby przyszły do nas z 21. Warszawskiej Gromady Zuchowej „SKRZAT”.

8. Inne
8.1. Przypominam, że zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu ZHP „Członkowie ZHP mają obowiązek opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską”. Dziękuję osobom, które w zeszłym roku opłaciły w ogóle składkę członkowską. Do końca września należy uregulować płatność składek za 3 kwartały bieżącego roku. Nieopłacenie składki w terminie skutkuje ustaniem członkostwa w ZHP.

Czuwaj!phm. Paweł Skibiński (HR),
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa,, 2016-02-18

Rozkaz RD 6/2015/2016

Druhowie!

 1. Informuję o odejściu z ZHP dh. Juliusza Klamczyńskiego.
 2. Informuję o odejściu z ZHP dh. Klaudiusza Klamczyńskiego.
 3. Skreślam z listy członków ZHP dh. Igora Kaczorka.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-12-17

Rozkaz RDS 4/2015/2016

Druhowie!

„Pokój na ziemi. Życzliwość pomiędzy ludźmi. Oto posłannictwo Bożego Narodzenia, odwieczne posłannictwo, o którym śpiewają organy w kościołach i które wydzwaniają dzwony w dzwonnicach.(…) Musi zapanować Pokój. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby nastał Pokój na ziemi, bo bez niego nie ma radości.” – Aimée Morfin („Księga Jaszczurki”)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Wam serdeczne życzenia spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt! Dziękuję Wam bardzo za ostatni, 2015 rok, przeżyliśmy w nim trochę przygód i mam nadzieję, że kolejny będzie równie ciekawy dla naszej drużynowej wspólnoty.

 1. Mianowania funkcyjnych
  • Mianuję na funkcję zastępowego zastępu harcerzy starszych wyw. Piotra Kwiatkowskiego.
  • Mianuję na funkcję zastępowego zastępu harcerzy młodszych dh. Miłosza Bankiewicza.
  • Życzę druhom powodzenia w pełnieniu tej funkcji. Informuję, że powołane zastępy w rozkazie RD 4/2015/2016 są zastępami próbnymi, aby zakończyć okres próbny należy wykonać wszystkie zadania określone w karcie próby zastępu.
  • ...
 2. Powołuję w skład Rady Drużyny następujących druhów:
  • Pawła Skibińskiego
  • Michała Szpunara
  • Mikołaja Sakowskiego
  • Piotra Kwiatkowskiego
  • Miłosza Bankiewicza

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-12-16

Rozkaz specjalny RDS 3/2015/2016

Druhowie!

Chciałbym poinformować Was o zbliżającej się bardzo ważnej zmianie w drużynie. W przyszłym roku kalendarzowym w okolicach połowy drugiego semestru pracy, nastąpi zmiana na funkcji drużynowego, funkcję tą przejmie dh. Michał Szpunar, proces przekazywania, przygotowywania następcy do przejęcia drużyny trwa już od okolic września. Niepisaną tradycją w Żbikach stało się pełnienie funkcji drużynowego przez trzy lata od momentu jej objęcia; chociaż osobiście pełnię tą funkcję już troszkę dłużej. Mam nadzieję, że nie tylko Michał ale i cała drużyna odpowiednio przygotuje się na tą zmianę.
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-12-10

Rozkaz RD 5/2015/2016

Druhowie!

Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny druha Grzegorza Heniuka.
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-11-26

Rozkaz RD 4/2015/2016

Druhowie!

 1. Informuję, że na Zjeździe Zwykłym naszego hufca, który odbył się w ubiegłą niedzielę 22 listopada br., instruktorzy wybrali władze hufca na nową kadencję, w tym do składu Komisji Rewizyjnej Hufca dh. Pawła Skibińskiego. Następnie Komisja Rewizyjna Hufca podejmując uchwałę nr 4/2015 dokonała wyboru dh. Pawła na przewodniczącego Komisji.
 2. powołuję zastępy próbne w składach:
  • Zastęp harcerzy starszych: Jakub Cichalewski, Maksymilian Symon, Daniel Baranowski, Piotr Kwiatkowski, Maciek Jurczak, Mateusz Słysz, Michał Szymański, Igor Staręga
  • Zastęp harcerzy młodszych: Miłosz Bankiewicz, Grzegorz Heniuk, Szymon Paterek, August Piętak

  • Zobowiązuję zastępy do wyboru spośród swoich członków zastępowych w ciągu tygodnia.
 3. Przyznaję Sprawność łazika dh. Augustowi Piętakowi
 4. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Augustowi piętakowi. Serdecznie gratuluję!

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-11-12

Rozkaz RD 3/2015/2016

Druhowie!

Mianuję na funkcję przybocznego 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy "Żbiki" odkr. Mikołaja Sakowskiego.
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-10-15

Rozkaz RD 2/2015/2016

Druhowie!

Mianuję na funkcję podprzybocznego odkr. Mikołaja Sakowskiego. Informuję, że tym samym dh. Mikołaj uzyskuje przydział do 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki”
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Tułowice,, 2015-10-03

Rozkaz RD 1/2015/2016

Druhowie!

„...A gdy spyta Cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi. Z dumą odpowiedz mu: taki mają najdzielniejsi...”

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Szymona Paterka. Serdecznie Gratuluję!
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-09-24

Rozkaz specjalny RDS 1/2015/2016

Druhowie!

 1. Zwolnienia:
 2. 1.1. Zwalniam z funkcji przybocznego 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki” dh. Igora Kaczorka. Igor, dziękuję Ci bardzo za pracę w drużynie. Bez Ciebie ta drużyna nie miała by szans na przetrwanie ostatniego pół roku, nie mógłby bez Ciebie zaistnieć nasz samodzielny podobóz w 2014 roku w Lipinkach. Dziękuję również za założenie naszego drużynowego facebooka. Mam nadzieję, że drużynę będziesz wspominał z satysfakcją, a kto wie może kiedyś jeszcze do niej wrócisz, drużyna dla Ciebie zawsze będzie otwarta. Życzę sukcesów na dalszej harcerskiej i nie harcerskiej drodze życia.
   a) Informuję, że tym samym dh Igor Kaczorek traci przydział do 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki”.
 3. Zwalniam z funkcji zastępowych dh. Piotra Kwiatkowskiego oraz dh. Daniela Baranowskiego. Dziękuję Wam za pełnioną służbę przez ostatnie lata podczas roku oraz na obozach.
 4. Zwalniam z funkcji podzastępowych dh. Maksymiliana Symona oraz dh. Mateusza Słysza. Dziękuję za pełnioną służbę; pomoc zastępowym.
 5. Sprawności:
 6. Przyznaję sprawność młodego wyborcy dh. Jakubowi Cichalewskiemu.
 7. Podaję do wiadomości listę osób posiadających aktualny przydział do drużyny:
  • wyw. Michał Szpunar wyw. Krzysztof Wiśniowski mł. Daniel Baranowski mł. Jakub Cichalewski mł. Piotr Kwiatkowski Mateusz Słysz Maciej Jurczak Maksymilian Symon Igor Staręga Miłosz Bankiewicz August Piętak Szymon Paterek Juliusz Klamczyński Klaudiusz Klamczyński Michał Szymański
 8. Wydane książeczki harcerskie mają numer taki sam jak numer w Ewidencji ZHP, czyli ten sam co karta członkowska.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz w Zyzdrojowej Woli, 2015-07-23

Rozkaz RD 9/2014/2015

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień wywiadowcy dh. Krzysztofowi Wiśniowskiemu

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz w Zyzdrojowej Woli, 2015-07-14

Rozkaz RD 8/2014/2015

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Kubie Cichalewskiemu.
 2. Przyznaję sprawność sobieradka obozowego dh. Juliuszowi i Klaudiuszowi Klamczyńskim.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Wyspa na jeziorze Zyzdrój Wielkie w Zyzdrojowej Woli, 2015-07-12

Rozkaz RD 7/2014/2015

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh. Igora Staręgę
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh. Miłosza Bankiewicza
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh. Augusta Piętaka

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz w Zyzdrojowej Woli, 2015-07-10

Rozkaz RD 6/2014/2015

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Klaudiusza Klamczyńskiego.
 2. Przyznaję sprawność łącznika dh. Szymonowi Paterkowi.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-06-11

Rozkaz RD 5/2014/2015

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Juliusza Klamczyńskiego.
 2. Przyznaję sprawność łącznika dh. Krzysztofowi Wiśniowskiemu

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2015-05-21

Rozkaz RD 4/2014/2015

Druhowie!

Harcerz bez sprawności może dużo i dobrze chce, ale mało może i źle może.
 1. Otwieram wszystkim obecnym na dzisiejszej zbiórce próbę na sprawność łącznika oraz majsterklepki
 2. Przyznaję sobie sprawności: znawcy liturgii oraz elektrotechnika-elektryka
 3. Otwieram sobie próbę na sprawność logistyka oraz mistrza harców
 4. Przyznaję sprawność igiełki druhom: Piotrowi K., Maksowi S., Danielowi B., Kubie C.
 5. Przyznaję druhowi Piotrowi K. sprawność łazika.

 6. Czuwaj!

  pwd. Paweł Skibiński (HO),
  drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2015-05-17

Rozkaz RD 3/2014/2015

Druhowie!

Skreślam z listy członków ZHP następujące osoby: Jan Oleksiuk, Quan-Do Anh (Pi Do)
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-10-23

Rozkaz RD 2/2014/2015

Druhowie!

 1. Mianuję na funkcję zastępowego dh. Piotra Kwiatkowskiego
 2. Mianuję na funkcję zastępowego dh. Daniela Baranowskiego
 3. Na wniosek zastępowego, mianuję na funkcję podzastępowego dh. Mateusza Słysza
 4. Na wniosek zastępowego, mianuję na funkcję podzastępowego dh. Maksa Symona
 5. Powołuję zastępy próbne w składach:
  • Piotrek K., Mateusz Sł., Kuba C., Maciek J., Szymon P., Michał Szym.
  • Daniel B., Maks S., Igor St., Miłosz B., August P., Krzyś W.
 6. Mam nadzieję, że powołane zastępy, będą prężnie działać i w niedługim czasie wykształcą swoją obrzędowość, którą zaprezentują na którejś zbiórce drużyny.
 7. Wyciąg z rozkazu RD 1/2014/2015: Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Krzysztofa Wiśniewskiego. Gratuluję!
 8. Informuję, że druh Paweł Skibiński otworzył próbę podharcmistrzowską oraz ukończył kurs podharcmistrzowski "SUENO".
 9. Informuję o mianowaniu na funkcję podprzybocznego 21. WGZ "SKRZAT" dh. Piotra Kwiatkowskiego.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, Budynek Hufca Warszawa-Ochota, 2014-10-16

Rozkaz RD 1/2014/2015

Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Krzysztofa Wiśniewskiego. Gratuluję!
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-16

Rozkaz RO 6/2014

Druhowie!

 1. Przyznaję następującym druhom sprawność Robinsona: Danielowi, Maksowi, Igorowi St., Miłoszowi, Augustowi, Piotrkowi, Maćkowi, mateuszowi, Szymonowi i Kubie.
 2. Ogłaszam harcerzem dnia pierwszego chatek egzekwo dh Szymona i Augusta
 3. Ogłaszam harcerzem dnia drugiego chatek dh Kubę
 4. Ogłaszam harcerzem dnia trzeciego chatek dh Igora
 5. Ogłaszam plan dnia

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-15

Rozkaz RD 12/2013/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia przyrzeczenia harcerskiego następujących druhów: Mateusza Słysza, Maksa Symona, Maćka Jurczaka

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-15

Rozkaz RD 11/2013/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny następujących druhów: Augusta, Miłosza, Igora St. i Szymona
 2. Powołuję na funkcję przybocznego dh Igora Kaczorka

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-13

Rozkaz RO 5/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę głodu dh Michałowi Szpunarowi, gratuluję.
 2. Otwieram dh Michałowi Szpunarowi próbę milczenia start o godz. 10:00. Życzę Ci powodzenia.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-12

Rozkaz RO 4/2014

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia poprzedniego dh Piotra Kwiatkowskiego, za dobre kierowanie wachtą
 2. Ogłaszam punktację zastępów ZP → 62 ZD → 70
 3. Przyznaję sprawność znawcy musztry dh Danielowi Baranowskiemu
 4. Ogłaszam plan dnia.
 5. Na wniosek zastępowego, mianuję podzastępowym zastępu Piotrka dh Mateusza Słysza
 6. Otwieram dh Michałowi Szpunarowi próbę na sprawność trzech piór, godz. 10:00 start próby głodu. Życzę powodzenia!

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-11

Rozkaz RO 3/2014

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia poprzedniego dh Maćka Jurczaka, za wytrwałość.
 2. Ogłaszam punktację zastępów ZP → 52 ZD → 55
 3. Przyznaję sprawność sobieradka obozowego dh. Maksowi, Augustowi, Miłoszowi, Igorowi St., Maćkowi, Mateuszowi, Szymonowi
 4. Ogłaszam plan dnia

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-10

Rozkaz RO 2/2014

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia poprzedniego dh Mateusza Słysza, za wielką chęć rozwijania się po przez swoją próbę
 2. Ogłaszam punktację zastępów: ZP → 13 ZD → 24
 3. Ogłaszam plan dnia.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lipinki, 2014-08-09

Rozkaz RO 1/2014

Druhowie!

 1. Witam was serdecznie na naszym pierwszym podobozowym apelu, mam nadzieję, że nasze wspólne przebywanie na obozie będzie wielką przygodą, którą będziemy wszyscy wspominać, a także wszyscy się czegoś nowego nauczymy.
 2. Mianuję z-cą kom. podobozu dh Michała Szpunara
 3. Mianuję oboźnym podobozu dh Igora Kaczorka
 4. Ogłaszam plan dnia
 5. Na wniosek zastępowego mianuję podzastępowym zastępu "Max Steel i drużyna dreda" dh Maksa Symona

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
komendant podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Ośrodek ZHP na Cyplu Czerniakowskim, 2014-06-27

Rozkaz RD 10/2013/2014

Druhny i Druhowie!

 1. Odwołuję z funkcji przybocznego 21. WDHy "Żbiki" dh. Mikołaja Wojciechowskiego. Dziękuję za pomoc przy prowadzeniu drużyny.
 2. Odwołuję z funkcji podprzybocznego 21. WDHy "Żbiki" dh. Pawła Kaczorowskiego. Dziękuję za pomoc przy prowadzeniu drużyny.
 3. Powołuję na funkcję podprzybocznego 21. WDHy "Żbiki" dh. Igora Kaczorka.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-05-17

Rozkaz RD 9/2013/2014

Druhowie!

 1. Otwieram sobie próbę na sprawność pieśniarza

 2. Czuwaj!

  pwd. Paweł Skibiński (HO),
  drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-04-23

Rozkaz RD 8/2013/2014

Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień młodzika dh. Piotrowi Kwiatkowskiemu. Gratuluję!
Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-03-27

Rozkaz RD 7/2013/2014

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność naukowca druhom: Piotrkowi Kwiatkowskiemu, Mateuszowi Słysz, Maksowi Symon
 2. Przyznaję sprawność przyrodnika dh. Danielowi Baranowskiemu
 3. Przyznaję sprawność oszczędnego dh. Mateuszowi Słysz

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-02-02

Rozkaz RD 6/2013/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Mateusza Słysz
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Kubę Dek

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2014-01-09

Rozkaz RD 5/2013/2014

Druhowie!

 1. Powołuję zastępy próbne w składzie:
  • Igor K.(zastępowy), Krzyś, Pi Do, Janek, Michał, Mateusz T.
  • Daniel(zastępowy), Igor S., Kuba D., Kuba C., Piotrek C., Kuba K.
  • Piotrek K.(zastępowy), Mateusz S., Maciek, Maks, Szymon/li>

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2013-09-19

Rozkaz RD 3/2013/2014

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność kolekcjonera, druhowi Piotrowi Kwiatkowskiemu

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2013-09-19

Rozkaz RD 2/2013/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Maksa Symona.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh. Michała Szymańskiego

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2013-09-14

Rozkaz RD 4/2013/2014

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Macieja Jurczaka.
 2. Przyznaję sprawność sportowca dh. Mateuszowi Słysz.

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2013-09-12

Rozkaz RD 1/2013/2014

Druhowie!

 1. Witam wszystkich serdecznie na pierwszej zbiórce w tym roku harcerskim. Mam nadzieję, że będzie on dla nas pełen radosnych przygód.
 2. Powołuję na funkcję podprzybocznego dh. Pawła Kaczorowskiego
 3. Powołuję na funkcję przybocznego dh. Mikołaja Wojciechowskiego

Czuwaj!

pwd. Paweł Skibiński (HO),
drużynowy 21.WDHy "Żbiki"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2013-03-08

Rozkaz RD 05/2012/2013

Druhowie!

Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę na stopień wywiadowcy dh. Michałowi Szpunarowi.
Czuwaj!

ćw. Antek Tkaczyk ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-11-15

Rozkaz RD 04/2012/2013

Druhowie!

 1. Przypisuję do zastępów nazwy:
  • Zastęp Daniela - Jastrzębie
  • Zastęp Igora - Magnaci
  • Zastęp Kuby - Saperzy

Czuwaj!

ćw. Antek Tkaczyk ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-11-08

Rozkaz RD 03/2012/2013

Druhowie!

 1. Zmieniam skład zastępów: Przenoszę Krzysia Wiśniowskiego do zastępu Igora Kaczorka Dodaję Kube Cichalewskiego do zastępu Daniela Baranowskiego

Czuwaj!

ćw. Antek Tkaczyk ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-11-08

Rozkaz RD 02/2012/2013

Druhowie!

 1. Powołuję zastępy w następującym składzie: Zastęp 1, skład : Zastępowy Igor Kaczorek Piotr Nowakowski Kuba Kaczorek Zastęp 2, skład: Zastępowy Daniel Baranowski Daniel Kaleciński Janek Oleksiuk Krzyś Wiśniowski Marcin Nowakowski Michał Szymański Zastęp 3, skład: Zastępowy Kuba Wiesiak Mateusz Gajewski Filip Chylaszek Kuba Krakowski Piotrek Wereszko

Czuwaj!

ćw. Antek Tkaczyk ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-11-08

Rozkaz RD 01/2012/2013

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym, i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Igora Kaczorka
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym, i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Krzysia Wiśniowskiego
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym, i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Michała Szymańskiego

Czuwaj!

ćw. Antek Tkaczyk ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-06-26

Rozkaz RD 5/2011/2012

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Filipa Chylaszka

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Skuły, 2012-06-24

Rozkaz RD 5/2011/2012

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Daniela Baranowskiego.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2012-02-28

Rozkaz RD 4/2011/2012

Druhowie!

 1. Powołuję dh. Michała Szpunara na funkcję podprzybocznego w 21 WDHy "Żbiki"

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2011-10-25

Rozkaz RD 1/2011/2012

Druhowie!

 1. Odwołuje z funkcji przybocznego 21. WDhy "Żbiki" dh. Michała Korcha, bardzo dziękuję za pełłnioną służbę
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam co złozenia Przyżczenia Hracerskiego dh. Piotra Wereszko
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbe i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny Kubę Wiesiaka

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2011-04-05

Rozkaz RD 4/2010/2011

Druhowie!

 1. Ogłąszam tygodniową żałobę w drużynie z powodu śrierci przyjaciela drużyny, pani Olgi Wilczewskiej
 2. Przyznaję sprawność ratownika dh. Pawłowi
 3. Przyznaję sprawność łazika dh. Piotrkowi i dh. Wojtkowi
 4. Otwieram projekt artystyczny zastępowi Mikołąja W

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Stary Kornin, 2011-02-26

Rozkaz RZ 2/2011

Druhowie!

Dziękuję wszystkim za udział w Zimowisku oraz dziękuję dh. Michałowi, dh. Pawłowi i dh. Antkowi za pomoc w organizacji tego wspaniałego wyjazdy drużyny.
Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
p.o. komendanta zimowiska ,,Puszcza Białowieska'' 2011
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Schronisko Paprotka, Białowieża, 2011-02-22

Rozkaz RZ 1/2011

Druhowie!

Ogłaszam zastępy zimowiskowe:
  • Adrian – zastępowy
  • Wojtek
  • Piotrek
  • Mikołaj W. – zastępowy
  • Mikołaj B.
  • Michał

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
p.o. komendanta zimowiska ,,Puszcza Białowieska'' 2011
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2011-01-25

Rozkaz RD 3/2010/2011

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Piotra Wereszko.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Wojtka Rostkowskiego.
 3. Ogłaszam zdobycie przez dh. Antka Tkaczykna stopnia ćwika.
 4. Ogłaszam ukończenie z wynikiem pozytywnym przez dh. Pwała Skibińskiego kursu pierwszej pomocy.
 5. Przyznaję sprawności młodego pływaka dh. Piotrowi Wereszko oraz Wojtkowi Rostkowskiemu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-11-30

Rozkaz RD 2/2010/2011

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny Kubę Krakowskiego.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-10-19

Rozkaz RD 1/2010/2011

Druhowie!

 1. Powołuję na funkcję przybocznego 21. WDHy "Żbiki" dh. Michała Korcha
 2. Ogłaszam zastępy.
  • Poszukiwacze:
   • Maciek R.
   • Golina
   • Jasiek G.
   • Damian
   • Adi
   • Michał S.
   • Rafał
   • Wojtek
  • Brodacze:
   • Mikołaj W.
   • Mikołaj B.
   • Michał R.
   • Jasiek N.
   • Piotrek
   • Kuba
   • Maciek
   • Filip

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
prom Stena Baltica, zat. Gdańska, 2010-08-09

Rozkaz RD 20/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień wywiadowcy dh. Adrianowi Wardzie.
 2. Zamykam z warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Maćkowi Romanowskiemu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
Obóz 21. WDHy i 21. WDW
Skandynawia 2010
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
przystanek Warszawa Służewiec, 2010-08-09

Rozkaz RO Z 5/2010

Druhowie!

 1. Dziękuję wszystkim za udział w obozie. Myślę, że był wyjątkowo udany i wszyscy wróciliście zadowoleni i ze wspaniałymi wspomnieniami. Myślę też, że wiele się nauczyliście. Dzięki!
 2. Odwołuję z funkcji oboźnego podobozu dh. Antka Tkaczyka. Antku, dzięki za pełnioną służbę.
 3. Odwołuję z funkcji zastępcy komendanta obozu oraz komendanta podobozu młodszego pwd. Radka Szubę. Radek, wielkie dzięki. To w dużej mierze dzięki Tobie i Twojej pracy ten obóz był tak znakomicie przygotowany i wyszedł tak fajnie. Naprawdę jesteś wielki!
 4. Ogłaszam ostateczną punktację zastępów:
  • trzecie miejsce z wynikiem 356p. zastęp Drakkary! Gratuluję!
  • zaszczytne drugie miejsce z wynikiem 362p. zastęp 3 Ody! Gratuluję!
  • no i pierwsze miejsce z wynikiem 375p. zastęp Brodacze! Tym bardziej gratuluję!
 5. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia we wrześniu!

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Zatoka Gdańska „Stena Baltica”, 2010-08-09

Rozkaz RO H 14/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Jasia Kaniewskiego wikingiem dnia poprzedniego za znikomą ilość marudzenia podczas obozu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Fritsla, Szwecja, 2010-08-08

Rozkaz RO H 13/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Mikołaja Wojciechowskiego wikingiem dnia poprzedniego za wyśmienite prowadzenie z mapą.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-07

Rozkaz RO H 12/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Mikołaja Wojciechowskiego wikingiem dnia poprzedniego za włożoną pracę w zakrzyżowanie swojego zastępu.
 2. Przyznaję sprawności:
  • gitarzysta – Antek T,
  • higienista – Michał R,
  • olimpijczyk – Rafał P, Maciek R,
  • pływak – Adrian W, Mikołaj W,
  • lekka stopa – Maciek R, Mikołaj B, Mikołaj W, Adrian W, Michał R,

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-06

Rozkaz RO H 11/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Michała Rykałę wikingiem dnia przedpoprzedniego za zaangażowanie w grę madagaskar i wytrwanie podczas festivalu.
 2. Ogłaszam dh. Maćka Romanowskiego wikingiem dnia poprzedniego za ogromne zaangażowanie w realizowanie swojej próby.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-06

Rozkaz RD 19/2009/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Adama Mitkę.
 2. Zamykam warunkowoz wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Mikołaja Błaszczyszyna.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-05

Rozkaz RD 18/2009/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień odkrywcy dh. Pawłowi Skibińskiemu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-04

Rozkaz RO H 10/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Antka Tkaczyka wikingiem dnia przedpoprzedniego za aktywne i samodzielne uruchomienie śpiewanek.
 2. Ogłaszam dh. Adriana Wardę wikingiem dnia poprzedniego za duże zaangażowanie w realizowanie swojej próby.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-02

Rozkaz RO H 9/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Mikołaja Wojciechowskiego wikingiem dnia poprzedniego za dużą pomoc przy robieniu posiłków.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-02

Rozkaz RD 17/2009/2010

Druhowie!

 1. Odwołuję z funkcji podprzybocznego dh. Rafała Popławskiego, dziękuję za pełnioną funkcję.
 2. Przyznaję sprawności:
  • łazika –- Michałowi S., Jasiowi, Adamowi, Michałowi R.,
  • pływaka – Kubie
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Jasia Kaniewskiego.
 4. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Michała Rykałę.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-08-01

Rozkaz RO H 8/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Adama Mitkę wikingiem dnia poprzedniego za sprawną komunikację w obcym języku oraz za zaciekawienie zwiedzaniem.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Apelhult, Szwecja, 2010-07-31

Rozkaz RO H 7/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Pawła Skibińskiego wikingiem dnia poprzedniego za duże zaangażowanie w zwiedzanie oraz za zamykanie grupy zwiedzającej.
 2. Witam wszystkich na obozie u skautów, mam nadzieję, że będziemy się tu dobrze bawić.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Lilleaker, Oslo, Norwegia, 2010-07-30

Rozkaz RO H 6/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Michała Rykałę wikingiem dnia poprzedniego za współczynnik tempa przebytej drogi, pomnożony przez różnicę mas między masą własną a plecakiem.
 2. Mianuję dh. Maćka Romanowskiego na funkcję podzastępowego zastępu Drakkary.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
Obóz 21. WDHy i 21. WDW
Skandynawia 2010
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
Dale, Norwegia, 2010-07-29

Rozkaz RO Z 4/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Dziękuję 21. WDW za część obozu spędzoną z Wami. Myślę, że ten obóz był fajny i rozwijający i że wrócicie do Warszawy ze wspaniałymi wspomnieniami – życzę miłego powrotu.
 2. Odwołuję z funkcji zastępcy komendanta obozu i komendanta podobozu wędrowniczego pwd. Krzysia Widłaka. Krzysiu, dzięki za zaangażowanie i doskonale pełnioną funkcję. Jesteś wielki! Proszę Cię o pełnienie funkcji aż do powrotu Twego podobozu do Warszawy.
 3. Odwołuję z funkcji kwatermistrza obozu dh. Wojtka Cereta z chwilą zaakceptowania rozliczenia obozu. Dzięki, Wojtku i życzę Ci jeszcze trochę siły do przygotowania rozliczenia.
 4. Do zobaczenia!

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-29

Rozkaz RO H 5/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Jaśka Kaniewskiego wikingiem dnia poprzedniego za zaangażowanie podczas i po grze terenowej oraz robienie swej próby.
 2. Ogłaszam plan dnia: schodzimy do Stanghelle, potem jedziemy pociągiem do Dale (kilka minut) i tam będzie obiad oraz kilka gier. Następnie przed północą wsiadamy w nocny pociąg do Oslo.
 3. Informuję, że komendant podobozu – Radek pojechał do Oslo, żeby odebrać Mikołaja Błaszczyszyna, który dziś tam doleci. Obaj będą na nas czekali w Oslo

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
zastępca wodza Wikingów,
z up. wodza Wikingów, pwd. Radka Szuby (HO)
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-28

Rozkaz RO H 4/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Maćka Romanowskiego wikingiem dnia poprzedniego.

Druhny i Druhowie!

pwd. Radek Szuba (HO),
wódz Wikingów
Obóz 21. WDHy i 21. WDW
Skandynawia 2010
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
nad jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-28

Rozkaz RO Z 3/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Niesamowicie miło widzieć Was wszystkich na wspólnym kominku obozowym.
 2. Przyznaję odznaki żbikowe wygi obozowego:
  • pierwszą – dh. Gabrysi Bieleckiej – to jej 6. obóz,
  • pierwszą – dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu – to jego 6. obóz,
  • pierwszą – dh. Antkowi Tkaczykowi – to jego 7. obóz,
  • drugą – dh. Radkowi Szubie – to jego 14. obóz,
  • czwartą – sobie – to mój 24. obóz,

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-28

Rozkaz RD 16/2009/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień odkrywcy dh. Antkowi Tkaczykowi.
 2. Przyznaję sprawności:
  • muzyka – dh. Pawłowi Skibińskiemu
  • oszczędnego – dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu
 3. Przyznaję pierwsze odznaki żbikowe za staż:
  • dh. Antkowi Tkaczykowi
  • dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. WDW „Stare Żbiki”
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa-Ochota
nad jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-28

Rozkaz RKSH 22/2009/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Przyznaję stopień samarytanki dh. Agnieszce Witkowskiej.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień harcerza orlego dh. Radkowi Szubie. Gratuluję, Radku.
 3. Otwieram próbę na stopień harcerza Rzeczpospolitej dh. Radkowi Szubie. Opiekun próby: dh. Krzyś Widłak.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
przewodniczący Komisji Stopni Harcerskich 21. WDW
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-27

Rozkaz RO H 3/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Antka Tkaczyka wikingiem dnia poprzedniego za wybitne osiągnięcia jakości obiadu oraz za pozmywanie menażek całego podobozu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-26

Rozkaz RO H 2/2010

Druhowie!

 1. Ogłaszam dh. Jakuba Golińskiego wikingiem dnia poprzedniego, za sprawne zamykanie marszu oraz za aktywną pracę w wachcie.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
wódz Wikingów
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
okolice jez. Litlvatnet, Norwegia, 2010-07-26

Rozkaz RD 15/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Adama Mitkę.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
Obóz 21. WDHy i 21. WDW
Skandynawia 2010
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
Stanghelle, Norwegia, 2010-07-25

Rozkaz RO Z 2/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Witam na obozie podobóz 21. WDHy. Oficjalnie otwieram ten podobóz. Myślę, że obóz będzie dla Was niesamowitą przygodą i wspaniałą zabawą. Miłego pobytu na obozie!
 2. Informuję, że funkcję zastępcy komendanta obozu i komendanta podobozu młodszego pełni pwd. Radek Szuba.
 3. Ogłaszam plan dnia na dziś: wchodzimy w góry, dochodzimy do jeziora Litlvatnet znajdującego się poniżej wzniesienia Flatafjellet i tam rozbijamy obóz na najbliższe kilka dni.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Stanghelle, Norwegia, 2010-07-25

Rozkaz RO H 1/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Mianowania
  • Mianuję dh. Michała Korcha na zastępcę komendanta podobozu 21. WDHy.
  • Mianuję dh. Antka Tkaczyka na oboźnego podobozu 21. WDHy.,
 2. Ogłaszam dh. Rafała Popławskiego wikingiem dnia poprzedniego.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
wódz Wikingów
Obóz 21. WDHy i 21. WDW
Skandynawia 2010
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec ZHP Warszawa Ochota
Warszawa, 14. LO, 2010-07-11

Rozkaz RO Z 1/2010

Druhny i Druhowie!

 1. Serdecznie witam wszystkich na obozie. Otwieram oficjalnie obóz Skandynawia 2010 oraz jego podobóz wędrowniczy. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się na obozie dobrze bawić i obóz będzie pełen fajnych przygód.
 2. Z przykrością informuję, że 5.07 zmarł Pan Czesław Widłak, ojciec Krzysia. Krzysiu, jesteśmy z Tobą, pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. W imię pamięci o Zmarłym i solidarności z Krzysiem zarządzam żałobę w podobozie wędrowniczym do końca jego trwania. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.
 3. Powołuję na funkcję zastępcy komendanta obozu oraz komendanta podobozu wędrowniczego pwd. Krzysia Widłaka. Informuję, że Krzyś aż do momentu przyjazdu drużyny młodszych będzie możliwie samodzielnie i bez mojej ingerencji prowadził obóz. Powodzenia, Krzysiu!
 4. Powołuję na funkcję zastępcy komendanta obozu oraz komendanta podobozu młodszego pwd. Radka Szubę. Powodzenia, Radku!
 5. Powołuję na funkcję kwatermistrza zgrupowania dh. Wojtka Cereta. Wojtku, powodzenia!
 6. Raz jeszcze życzę wszystkim miłego obozu!

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-06-22

Rozkaz RD 14/2009/2010

Druhowie!

 1. Powołuję klany obozowe w składzie:
  • Antek - jarl, Paweł, Adrian, Rafał.
  • Kuba G - jarl Maciek R, Michał Sz, Michał R
  • Mikołaj W - jarl, Mikołaj B, Adam<, Jaś
 2. Ogłaszam wyniki współzawodnictwa zastępów w tym roku
  • Zastęp Goliny - 99pkt
  • Zastęp Mikiego - 107pkt
 3. Powołuje think w początkowym składzie:
  • Radek - król Wikingów
  • Michał - zastępca króla
  • Antek - jarl
  • Kuba G - jarl
  • Mikołaj W - jarl
  • + wiking dnia poprzedniego

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-05-25

Rozkaz RD 13/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam pozytywnie próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Jasia Kaniewskiego.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Skuły, 2010-05-16

Rozkaz RD 12/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Adrianowi Wardzie.
 2. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w biwaku, mam nadzieję, że wszyscy bawiliście się świetnie.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-04-11

Rozkaz RD 11/2009/2010

Druhowie!

 1. Wyjątek z rozkazu naczelniczka ZHP

  :

  Rozkaz Specjalny L. 1/2010

  Druhny i Druhowie!

  10 kwietnia 2010 roku tragicznie zapisze się w historii naszego narodu nie tylko jako 70. rocznica mordu w Katyniu, ale również jako dzień katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, protektor ruchu harcerskiego, wraz z kilkudziesięcioma osobami, częścią elity naszego narodu.

  Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca. Zginęli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa i Wojska Polskiego. Osoby nam bliskie, a wśród nich nasi „Niezawodni Przyjaciele”. Ich ofiara staje się dla nas wyrazem służby i umiłowania najwyższych wartości naszej Ojczyzny.

  hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP

  W związku z tym ogłaszam w drużynie żałobę do 1 maja 2010 r.


Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-03-16

Rozkaz RD 10/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam co ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Michała Rykałę
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam co ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Mikołaja Błaszczyszyna
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbe i przyznaję stopień wywiadowcy dh. Pawłowi Skibińskiemu

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, Dworzec Zachodni, 2010-02-14

Rozkaz RD 9/2009/2010

Druhowie!

 1. Przyznaję 4. odznakę Żbikową wygi obozowego dh. Michałowi Korchowi.
 2. Przyznaję 2. odznakę Żbikową wygi obozowego sobie.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Hel, 2010-02-13

Rozkaz RD 8/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Michała Szpunara.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Kubie Golińskiemu.
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Hel, 2010-02-13

Rozkaz RD 7/2009/2010

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawności:
  • Łazika: dh. Kubie Go. oraz dh. Michałowi Sz.
  • Higienisty: dh. Kubie Go., dh.Michałowi Sz.
  • Harcownika: dh. Kubie Go.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2010-01-21

Rozkaz RD 6/2009/2010

Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Michała Szpunara
Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2009-12-17

Rozkaz RD 5/2009/2010

Druhowie!

 1. Zmarł dh. Paweł Ambrożewicz, osoba bardzo zasłużona dla naszego Środowiska, brał udział w odtwarzaniu 21 po wojnie. W historii drużyny jego nazwisko przewijało się często, był wspaniałym człowiekiem. Dh. Paweł był przybocznym 21-szych.
 2. Z związku z śmiercią dh. Pawła Ambrożewicza ogłaszam miesięczną żałobę w drużynie. Polecam założenie czarnych opasek na Krzyże Harcerskie.

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2009-11-26

Rozkaz RD 4/2009/2010

Druhowie!

 1. Rozwiązuje dotychczasowe zastępy
 2. Powołuję zastępy w składzie:
  • Zastęp 1.
   • Jakub Goliński – zastępowy
   • Michał Szpunar
   • Michał Rykała
   • Filip Augustyniak
   • Jan Gregorczyk
   • Łukasz Bieńkowski
  • Zastęp 2.
   • Mikołaj Wojciechowski – zastępowy
   • Maciek Romanowski
   • Damian
   • Mikołaj Słoński
   • Jan Kaniewski
   • Adrian Warda
   • Bernard

Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, SP nr 88, 2009-11-19

Rozkaz RD 3/2009/2010

Druhowie!

Powołuję na funkcję przybocznego dh. Pawła Skibińskiego.
Czuwaj!

pwd. Radek Szuba (ćw.),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Mierzwice Stare, 2009-10-03

Rozkaz RD 2/2009/2010

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Jana Gregorczyka

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
SP nr 88, Warszawa, 2009-09-17

Rozkaz RD 1/2009/2010

Druhowie!

 1. Powołuję próbne zastępy w składzie:
  • Zastęp 1.:
   • Maciek M. - opiekun zastępu,
   • Jasiek K.,
   • Maciek R.,
   • Kuba G. (Golina),
   • Bernard,
   • Kuba Głuch,
  • Zastęp 2.:
   • Antek T. - opiekun zastępu,
   • Mikołaj S.,
   • Filip A.,
   • Jasiek G.,
   • Adrian W. (Adi),
  • Zastęp 3.:
   • Paweł S. - opiekun zastępu,
   • Łukasz B.,
   • Mikołaj W.,
   • Damian K.,
   • Jakub Z.
 2. Odwołuję dh. Maćka Waleckiego z funkcji podprzybocznego.
 3. Powołuję dh. Pawła Skibińskiego na funkcję podprzybocznego.

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-07-14

Rozkaz RO 6/2/2009

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność harcownika dh.Mikołajowi Wojciechowskiemu oraz dh. Maćkowi Romanowskiemu
 2. Przyznaję sprawność majsterklepki dh. Antkowi Tkaczykowi
 3. Gratuluję zastępowi Adriana wygrania współzawodnictwa zastępów.

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-07-11

Rozkaz RO 5/2/2009

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność sobieradka dh. Kubie Głuchowi
 2. Ogłaszam dh. Łukasza Bieńkowskiego harcerzem dnia poprzedniego za szybkie wygranie gry nocno-terenowej

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-07-10

Rozkaz RO 4/2/2009

Druhowie!

 1. Przenoszę dh.Rafała Popławskiego do zastępu kadrowego.
 2. NA WNIOSEK RADY OBOZU UDZIELAM NAGANY

  dh. KUBIE ŁASIEWICKIEMU
  dh. ADAMOWI HUMIE
  dh. SEBASTIANOWI NIECKARZOWI
  dh. MICHAŁOWI STYCZYŃSKIEMU

  ZA WIELOKROTNE ŁAMANIE REGULAMINU W PUNKCIE 1,2,3,6,7,9,11
 3. Przyznaję sprawność sobieradka dh.Mikołajowi Wojciechomskiemu i dh.Maćkowi Romanowskiemu
 4. Ogłaszam dh.Adriana Wardę harcerzem dnia poprzedniego za niezwykle aktywny udział w grach

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-07-09

Rozkaz RO 3/2/2009

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność sobieradka dh.Adrianowi Wardzie
 2. Ogłaszam dh.Mikołaja harcerzem dnia poprzedniego za rzetelną służbę w kuchni

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-07-09

Rozkaz RD 11/2008/2009

Druhowie!

 1. Przyznaje sprawność sobieradka dh. Kubie Głuchowi.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Kubę Głucha.

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Bacówka nad Wierchomlą, 2009-07-05

Rozkaz RO 2/2/2009

Druhowie!

 1. Mianuję dh. Maćka Molgę na funkcję zastępcy komendanta podobozu 21. WDHy.
 2. Mianuję dh. Antka Tkaczyka na funkcję oboźnego podobozu 21. WDHy.
 3. Ogłaszam dh. Adama Mitkę harcerzem dnia poprzedniego za wytrwałą wędrówkę.

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
w pobliżu Hali Łabowskiej, 2009-07-04

Rozkaz RD 9/2008/2009

Druhowie!

 1. Odwołuję z funkcji przybocznego 21. WDHy dh. Piotra Tabora. Taboret, dziękuję Ci bardzo za pracę w drużynie. Bez Ciebie ta drużyna nie miała by szans na zaistnienie. Mam nadzieję, że drużynę zarówno z jej początkowego okresu, jak i tego późniejszego będziesz wspominał z satysfakcją, powiększoną jeszcze wydarzeniami z dzisiejszego dnia.
 2. Dziękuję bardzo dh. Radkowi Szubie za wielką pomoc i pracę w kadrze drużyny. Radku, nie mam żadnych wątpliwości, że to co się stanie, dzieje się nie przez przypadek. Udowodniłeś, także w ostatnich dniach, że bardzo na tę zmianę zasługujesz. Wielkie dzięki i powowdzenia.
 3. Dziękuję też pozostałym członkom kadry dh. Maćkowi Moldze, dh. Antkowi Tkaczykowi i dh. Maćkowi Waleckiemu. Myślę, że Wasz wpływ na drużynę był bardzo ważny i bez Was byłoby dużo trudniej. Trzymajcie się.
 4. Dziękuję zastępowym i Wam wszystkim. Prowadzenie tej drużyny dla Was i z Wami było dla mnie na prawdę dużym zaszczytem i przyjemnością.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Łomnica Zdrój, 2009-06-30

Rozkaz RO 1/2/2009

Druhowie!

 1. Powołuję zastępy w następujących składach:
  ZASTĘP 1
  Kuba Łasiewicki-zastępowy
  Adam Huma
  Michał Styczyński
  Rafał Popławski

  ZASTĘP 2
  Adrian Warda-zastępowy
  Łukasz Bieńkowski
  Kuba Goliński
  Kuba Głuch
  Adam Mitka

  ZASTĘP 3
  Paweł Skibiński-zastępowy
  Alek Juc
  Mikołaj Wojciechowski
  Maciek Romanowski

  ZASTĘP KADROWY
  Radek Szuba-zastępowy
  Michał Korch
  Maciek Molga
  Antek Tkaczyk
 2. Przyznaję każdemu zastępowi po 2 pkt do punktacji zastępów za sprawne rozstawianie namiotów.

Czuwaj!

ćw. Radek Szuba ,
po. komendanta podobozu
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Toruń, 2009-04-25

Rozkaz RD 8/2008/2009

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność młodego pływaka druhom Kubie Golińskiemu i Filipowi Augustyniakowi.
 2. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Kubę Golińskiego.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2009-02-18

Rozkaz RD 7/2008/2009

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Beńka Lewandowskiego.
 2. Informuję, że zgodnie z rozkazem RKSH 8/2008/2009 przewodniczącego Komisji Stopnii Harcerskich 21. WDW dh. Radek Szuba otowrzył próbę wędrowniczą, czyli próbę na stopień ćwika.
 3. Udzielam dh. Radkowi Szubie pochwały za pomoc zastępowemu dh. Pawłowi Skibińskiemu w wykupieniu zgubionego proporca zastępu.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
Środowisko 21. WDHiGZ
Hufiec Warszawa-Ochota
ZHP
Warszawa, 2009-02-14

Rozkaz RS 1/2009

Druhny i Druhowie

Niezmiernie miło powitac Was waszystkich na uroczystościach związanych z 96-leciem powstania naszego harcerskiego Środowiska. Właśnie nieco ponad 96 lat temu, dokładnie 20.01.1913r. pluton skautowy przy szkole Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mazowieckiej został przekształcony w drużynę harcerską, która nieco później otrzymała nasz numer -- 21.

Jesteśmy dumni z przynależności do jednego z najstarszych harcerskich środowisk w Polsce. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy przed nami tworzyli 21. drużyny w Warszawie. Dziękujemy, że nadal o 21. pamiętacie i jesteście z nami. Cieszymy się też, że możemy się spotkać my -- zuchy, harcerze i wędrownicy. Dziękujemy Wam wszystkim, że przyszliście.

Czuwaj!

pwd. Marta Kosior (HO),
drużynowa XXI WDH-ek

ćw. Krzysztof Widłak,
drużynowy 21. WDW,

phm. Dymitr Grunduls (HO),
komendant 21. KS,phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2009-01-07

Rozkaz RD 6/2008/2009

Druhowie!

 1. Witam wszystkich na pierwszej zbiórce po zimowisku.
 2. Przyznaję sobie trzecią odznakę żbikową wygi obozowego.
 3. Radku, za to, że złamanie na zimowisku ręki nie złamało w Tobie pogody ducha, chęci pomocy innym oraz nawet w dużym stopniu zaradności, przyznaję Ci odznakę żbikową desperatki. Dziękuję i gratuluję, że mimo złamania ręki nie załamałeś rąk.
 4. Życzę Ci jak najszybszego i jak najmniej uciążliwego leczenia i rehabilitacji.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2009-01-04

Rozkaz RO 2/1/2009

Druhowie!

 1. Oficjalnie zamykam nasze Zimowisko. Mam nadzieję, że wszyscy się świetnie bawili. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Byliście wspaniali. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać o indiańskich cechach.
 2. Odwołuję z funkcji zastępcy komendanta dh. Radka Szubę. Radek, dziękuję Ci bardzo za pełnioną służbę i pomoc oraz życzę Ci jak najsprawniejszego wyleczenia ręki.
 3. Odwołuję z funkcji oboźnego dh. Maćka Molgę. Dziękuję za pełnioną służbę.
 4. Dziękuję bardzo za pełnioną służbę dh. Piotrowi Taborowi.
 5. Rozwiązuję Radę Plemienia, Radę Starszych oraz patrole indiańskie.
 6. Podaje ostateczne wyniki punktacji:
  • patrol Antka: trzy zielone i dwa czarne pióra,
  • patrol Łukasza: dwa zielone, cztery pomarańczowe i jedno czarne pióro.
  Gratuluję!.
 7. Do zobaczenia w środę!

Hough! Igluwiyeya!

phm. Michał Korch (HR),
komendant Zimowiska
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-12-28

Rozkaz RO 1/1/2009

Moi Czerwoni Bracia!

 1. Oficjalnie rozpoczynam naszą wyprawę w Wakan Pata -- nasze Święte Góry Czarne, czyli Beskid Żywiecki.
 2. Bracia moi nie wiedzą może, że Dakoci, czyli nasz szczep wywodzi się z terenów znajdujących się obecnie na pograniczu USA i Kanady. Dakoci to odważne i prawe plemię, a jego cechy i zalety moi bracia poznają w trakcie wyprawy.
 3. Powołuję na funkcję zastępcy wodza dh. Radka Szubę.
 4. Powołuję na funkcję szefa ,,Złamanych Strzał' -- oboźnego dh. Maćka Molgę.
 5. Powołuję do Rady Starszych dh. Maćka Waleckiego.
 6. Powołuję indiańskie patrole w składzie:
  • Antek --szef, Adi, Kuba, Kuba,
  • Łukasz -- szef, Maciek R., Andrzej.
 7. Powołuję Radę Plemienia w składzie Radek, Antek, Łukasz i ja.
 8. Życzę moim braciom udanej wyprawy!

Hough! Igluwiyeya!

phm. Michał Korch (HR),
wódz
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-12-17

Rozkaz RD 5/2008/2009

Druhowie!

 1. Odwołuję z funkcji podprzybocznego dh. Sebka Nieckarza.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Kubę Golińskiego.
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszcza do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Filipa Augustyniaka.
 4. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę na chustę i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do drużyny dh. Andrzeja Tworskiego.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-11-19

Rozkaz RD 4/2008/2009

Druhowie!

 1. Niestety mam do przekazania kolejną już niesamowicie smutną wiadomość. Zmarł przyjaciel naszej drużyny, pan Piotr Juc, ojciec Alka Juca, jednego z nas. Zapamiętamy go jako niesamowicie przyjaznego, miłego i uczynnego człowieka z poczuciem humoru. Cześć jego pamięci!
 2. Pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 12:25 na Wólce Węglowej. Wszystkich, którzy mogą i chcą być przy Alku, w bardzo trudnej dla niego chwili, proszę o kontakt -- delegacja z drużyny pojawi się na pobrzebie.
 3. Ze smutkiem zarządzam kolejną już miesięczną żałobę w drużynie i polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.
 4. Powołuję dh. Maćka Waleckiego na funkcję podprzybocznego i włączam go w skład zastępu kadrowego.
 5. Zgodnie z rozkazem 8/2008 komendantki hufca, phm. Małgorzaty Nowosad, infomuję, że dh. Radek Szuba ukończył kurs drużynowych oraz otworzył pod moją opieką próbę na stopień przewodnika. Bardzo się cieszę i gratuluję, Radku.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Soczewka, 2008-10-12

Rozkaz RD 3/2008/2009

Druhny i Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Pawłowi Skibińskiemu. Gratuluję, Pawle.
 2. Przenoszę dh. Adriana Wardę do zastępu Antka, zaś dh. Maćka Romanowskiego do zastępu Pawła.
 3. Powołuję na funkcje podzastępowych dh. Adriana Wardę i dh. Łukasza Bieńkowskiego.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-10-10

Rozkaz RD 2/2008/2009

Druhowie!

 1. Z żalem informuję, że 5. października odszedł na wieczną wartę phm. Adam Bromke, niezwykle zasłużony dawny harcerz i instruktor naszego Środowiska. Był zastępowym w czasie okupacji i działał w 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej ,,Żbik" (od której to pochodzi nasza piosenka drużynowa). Druh Adam w wieku 16 lat dostał się do niewoli, skąd uciekł. Po wojnie reaktywował 21. Warszawską Drużynę Harcerską im. gen. Ignacego Prądzyńskiego i był jej pierwszym powojennym drużynowym. Zmarł w wieku 80 lat. Cześć Jego Pamięci.
 2. Pomyślcie więc chwilę nad tym, jak wielkimi bohaterami okazali się być ludzie w Waszym wieku w okropnych czasach, w jakich przyszło im żyć. Zastanówcie się o ile łatwiej i mniej ryzykownie jest teraz być uczciwym i odważnym. Czy jeśli Druh Adam potrafił taki być w tamtych czasach, to my mamy prawo być inni teraz? Przecież nam jest łatwiej.
 3. Ogłaszam miesięczną żałobę w drużynie w związku z odejściem phm. Adama Bromke. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.
 4. Powołuję zastępy w składzie:
  • zastęp pierwszy: Paweł -- zastępowy, Adi, Mikołaj, Alek, Andrzej, Tomek, Łukasz, Beniek
  • zastęp drugi: Antek -- zastępowy, Kuba, Kuba, Marcin, Filip, Maciek R.
  • zastęp kadrowy: Michał -- zastępowy, Radek, Taboret, Maciek M., Sebek N.
 5. Przypominam zastępom o konieczności wymyślenia nazw, oznaczeń, zawołań itp.
 6. Polecam zastępowym odczytać niniejszy rozkaz na zbiórkach zastępów w najbliższym tygodniu.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-09-09

Rozkaz RD 1/2008/2009

Druhowie!

1. Odwołuję z funkcji podprzybocznego dh. Sebastiana Sitka. Bardzo dziękuję za pełnioną służbę i włożoną pracę.

2. Ogłaszam obecny skład kadry drużyny:
 • phm. Michał Korch -- drużynowy,
 • pwd. Piotr Tabor -- przyboczny,
 • odkr. Radek Szuba -- przyboczny,
 • mł. Maciek Molga -- podprzyboczny,
 • dh Sebek Nieckarz -- podprzyboczny.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Wędrownicza "Stare Żbiki"
i 21. Warszawska Drużyna Harcerzy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Toruń, 2008-07-31

Rozkaz ROZ 5/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Oficjalnie zamykam obóz 21. WDW i 21. WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008". Wierzę, że wszyscy się dobrze bawili i mam nadzieję, że wkrótce ponownie się spotkamy.
 2. Odwołuję z funkcji:
  • zastępczyni komendanta obozu dh. Kasię Lewińską,
  • komendanta podobozu 21. WDHy siebie,
  • komendantki podobozu 21. WDW dh. Kasię Lewińską,
  • zastępcy komendanta podobozu 21. WDHy dh. Radka Szubę,
  • zastępcy komendantki podobozu 21. WDW i programowca podobozu dh. Krzysia Widłaka,
  • oboźnej podobozu 21. WDW dh. Elę Jankowską,
  • oboźnego podobozu 21. WDHy dh. Sebka Sitka,
  • żywieniowców dh. Krzysia Czpiewskiego i Łukasza Burego.
  Serdecznie dziękuję za pełnioną służbę i proszę o pełnienie obowiązków aż do przyjazdu do Warszawy.
 3. Zwalniam z funkcji:
  • kwatermistrza dh. Alka Jankowskiego,
  • finansowca dh. Magdę Bojarską.
  Bardzo dziękuję za pełnioną służbę i proszę o wypełnianie obowiązków aż do rozliczenia obozu.
 4. Informuję, że klasyfikację zastępów 21. WDHy wygrał zastęp "Plemię dwóch księżycy". Serdecznie gratuluję! Nagroda zostanie wręczona w Warszawie.
 5. Rozwiązuję zastępy obozowe i odwołuję z funkcji zastępowych: dh. Ewę Bigaj, dh. Justynę Sadło, dh. Maćka Molgę, dh. Alka Juca, dh. Arka Betkiera, dh. Piotrka Kuczyńskiego, dh. Wojtka Cereta i siebie. Dziękuję za pełnioną służbę i proszę o pełninie obowiązków do czasu przyjazdu do Warszawy.
 6. Dziękuję wszystkim!

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu 21. WDW i 21.WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Sant Pol de Mar, 2008-07-30

Rozkaz RD 19/2007/2008

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień odkrywcy dh. Radkowi Szubie.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Antkowi Tkaczykowi.
 3. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Alka Juca.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-27

Rozkaz ROH 8/2008

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Kubę Łasiewickiego za zaangażowanie we wczorajszej grze w dwa proporce -- i zdobycie ich wielu.
 2. Ogłaszam plan na najbliższe dni: dziś wspólna wycieczka śladami Świętej Heleny, wieczorem może gra Radka. Jutro rano organizujemy dla skautów grę o Polsce, a potem będzie habeta. Pojutrze wstajemy o piątej rano i kilkoma środkami transportu jedziemy nad morze przez Barcelonę.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-26

Rozkaz ROH 7/2008

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Antka Tkaczyka za wytrwałość w konwersowaniu po angielsku na zajęciach.
 2. Ogłaszam plan dnia: przed południem pokazujemy skautom grę w dwa proporce, po południu wycieczka do Biescas.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz skautów niedaleko Aso de Sobremonte, 2008-07-26

Rozkaz RD 18/2007/2008

Druhowie!

 1. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień młodzika dh. Maćkowi Moldze.
 2. Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Adriana Wardę.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-25

Rozkaz ROH 6/2008

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Adriana Wardę za zaangażowanie w robienie próby i chętną pomoc innym.
 2. Przyznaję sprawności:
  • Alkowi Jucowi -- łazika i młodego pływaka,
  • Andrzejowi Tworskiemu -- łazika,
  • Adrianowi Wardzie -- majsterklepki, przyrodnika, łazika i kuchcika,
  • Rafałowi Popławskiemu -- majsterklepki,
  • Maćkowi Moldze -- majsterklepki,
  • Łukaszowi Bieńkowskiemu -- przyjaciela przyrody i kuchcika,
  • Mikołajowi Wojciechowskiemu -- higienisty,
  • Maćkowi Romanowskiemu -- higienisty i przyrodnika,
  • Antkowi Tkaczyka -- higienisty i majsterklepki
 3. Ogłaszam plan dnia: dziś skauci świętują Przyrzeczenie -- przed obiadem będzie wspólna gra, potem wspólne refleksyjne zajęcia.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-24

Rozkaz ROH 5/2008

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Mikołaja Wojciechowskiego z przyczyn oczywistych.
 2. Ogłaszam plan dnia: przed południem międzyzastępowy turniej robienia prób i sprawności, po południu mecz w siatkówkę Polska -- Hiszpania.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-23

Rozkaz ROH 4/2008

Druhowie!

 1. Tytuł harcerza dnia wczorajszego powinien dostać cały zastęp Plemię dwóch księżycy za wspaniałą i owocną pracę przy swoim szałasie. Ogłaszam w związku z tym harcerzem dnia wczorajszego dh. Antka Tkaczyka za organizację tych prac.
 2. Ogłaszam plan dnia: teraz czas na kąpiel, potem rozgrywki w indiańską piłkę Pelotę i gra Ktulu w miasteczku Bum-Bum City.
 3. Wszystkiego najlepszego, Mikołaju, z okazji urodzin!

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz skautów niedaleko Aso de Sobremonte, 2008-07-23

Rozkaz RD 17/2007/2008

Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Mikołaja Wojciechowskiego.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-22

Rozkaz ROH 3/2008

Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Kubę Łasiewickiego za wygranie gry o rekonkwiście i aktywne uczestnictwo w zastępie, który wygrał zwiad.
 2. Ogłaszam plan dnia: pakujemy się i wychodzimy na chatki, w międzyczasie gra Radka z maskowania. Na chatkach odbędzie się prowadzony przeze mnie kurs z budowania szałasów. Wieczorem możliwość podchodów.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-21

Rozkaz ROH 2/2008

Druhowie!

Ogłaszam plan dnia: rano gra ekonomiczna o okresie rekonkwisty, po południu zwiad, wieczorem może rozgrywki w indiańską piłkę -- pelotę.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Wędrownicza "Stare Żbiki"
i 21. Warszawska Drużyna Harcerzy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
obóz skautów koło Aso de Sobremonte, 2008-07-20

Rozkaz ROZ 4/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Ogłaszam harcerzem dnia:
  • przedwczorajszego dh. Kubę Łasiewickiego za wielokrotnie okazaną chęć pomocy,
  • wczorajszego dh. Mikołaja Wojciechowskiego za radzenie sobie z wędrówką mimo wszystko.
 2. Otwieram część rajdową podobozu 21. WDW. Komendą rajdu mianuję komendę podobozu.
 3. Żegnam część wędrowniczą i życzę powodzenia. Nie pozabijajcie się na Monte Perdido i na zejściach. Trzy majcie się i do zobaczenia w Barcelonie!
 4. Ogłaszam plan jutrzejszego dnia:
  • 21. WDW: pobudka o 6:00, śniadanie 7:30, potem busem do Biescas, gdzie zrobicie zakupy. Następnie autobusem do Torli i do PN Ordesa. Czeka Was doś długa ale widowiskowa trasa doliną Ordesy do schroniska Goriz.
  • 21. WDHy: gry i zajęcia w obozie skautów.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu 21. WDW i 21.WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008"
21. Warszawska Drużyna Wędrownicza "Stare Żbiki"
i 21. Warszawska Drużyna Harcerzy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
przeł. Escarra, 2008-07-18

Rozkaz ROZ 3/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Ogłaszam plan: teraz chętni wchodzą na szczyt obok o wysokości 2314 mnpm, w tym czasie reszta zaczyna już schodzić doliną Escarra. Nocujemy przy jez. Escarra.
 2. Ogłaszam harcerzem dnia wczorajszego dh. Rafała Popławskiego za dobrowolną pomoc przy obu obiadach.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu 21. WDW i 21.WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
dolina Izás, 2008-07-17

Rozkaz RD 16/2007/2008

Druhny i Druhowie!

Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę harcerza i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Maćka Romanowskiego.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Wędrownicza "Stare Żbiki"
i 21. Warszawska Drużyna Harcerzy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
dol. Izás, 2008-07-17

Rozkaz ROZ 2/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Powołuję na funkcję żywieniowca dh. Krzysia Czapiewskiego.
 2. Witam na obozie Krzysia, Piotrka i Alka, dziękuję za przywiezienie sprzętu.
 3. Ogłaszamharcerzem dnia:
  • dnia wyjazdu dh. Antka Tkaczyka, za najszybsze przeprowadzenie w swoim zastępie czynności związanych z spotkaniem przedobozowym
  • nie przyznaję tytułu harcerza dnia przedwczorajszego,
  • dnia wczorajszego dh. Maćka Romanowskiego za najdzielniejsze radzenie sobie z wędrówką z plecakiem.
 4. Ogłaszam plan dnia -- każdy do wyboru ma trzy możliwości:
  • długa wycieczka grzbietem gór na północ od doliny (w tym Vértice de Anayet -- 2555 mnpm) -- opcja nie dla młodszych
  • krótka wycieczka do jeziorka Ibón de Iserías
  • gra w obozie i odpoczynek.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu 21. WDW i 21.WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-07-14

Rozkaz ROH 1/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Powołuję na funkcję zastępcy komendanta podobozu dh. Radka Szubę.
 2. Powołuję na funkcję oboźnego podobozu dh. Sebka Sitka.
 3. Powołuję zastępy:
  • Plemię dwóch księżyców: zastępowy -- Antek Tkaczyk, podzastępowy -- Maciek Romanowski, członkowie: Łukasz Bieńkowski, Mikołaj Wojciechowski,
  • Plemię Apaczów: zastępowy -- Alek Juc, członkowie: Adrian Warda, Andrzej Tworski,
  • Texaclan: zastępowy: Maciek Molga, podzastępowy: Kuba Łasiewicki, członkowie: Adam Huma, Maciek Walecki, Rafał Popławski,
  • Akrda: zastępowy: Michał Korch, członkowie: Radek Szuba, Sebek Sitek.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant podobozu 21.WDHy "Hiszpania 2008"
21. Warszawska Drużyna Wędrownicza "Stare Żbiki"
i 21. Warszawska Drużyna Harcerzy "Żbiki"
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-07-14

Rozkaz ROZ 1/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Oficjalnie otwieram obóz 21. WDW i 21. WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008". Życzę wszystkim miłego obozu.
 2. Powołuję na funkcję zastępczyni komendanta dh. Kasię Lewińską.
 3. Powołuję na funkcję komendanta podobozu 21. WDHy siebie.
 4. Powołuję na funkcję komendantki podobozu 21. WDW dh. Kasię Lewińską.
 5. Powołuję na funkcję kwatermistrza dh. Alka Jankowskiego.
 6. Powołuję na funkcję finansowca dh. Magdę Bojarską.
 7. Ogłaszam plan dnia, a raczej doby:
  • teraz odbędą się zajęcia integracyjne prowadzone przez Justynę
  • koło północy idziemy na dworzec, skąd o 0:50 odjeżdża nasz pociąg do Poznania, gdzie przyjeżdżamy nad ranem
  • przejeżdżamy autobsem L na lotnisko, przechodzimy odprawę i wylatujemy samolotem do Girony o godz. 10:00
  • lecimy ok. 2,5 h, po czym odbieramy bagaże i jedziemy autobusem do Girony, a z tamtąd pociągami do Lleidy z przesiadką w Barcelonie
  • wieczorem zwiedzamy Lleidę i w niej nocujemy

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
komendant obozu 21. WDW i 21.WDHy "Hiszpania -- Pireneje 2008"
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-07-14

Rozkaz RD 15/2007/2008

Druhny i Druhowie!

Powołuję na funkcję podprzybocznego dh. Maćka Molgę.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Hala Krupowa, 2008-06-25

Rozkaz RD 14/2007/2008

Druhny i Druhowie!

Powołuję na funkcję podprzybocznego dh. Sebka Nieckarza.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
g. Luboń Wielki, 2008-06-23

Rozkaz RD 13/2007/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Zwalniam z funkcji podprzybocznego dh. Radka Szubę. Bardzo dziękuję za pełnioną dotąd służbę.
 2. Powołuję na funkcję przybocznego dh. Radka Szubę.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-05-28

Rozkaz RD 12/2007/2008

Druhowie!

Włączam dh. Bernarda w skład zastępu Wiedźmini.
Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-05-21

Rozkaz RD 11/2007/2008

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawność kuchcika dh. Maćkowi Romanowskiemu.
 2. Zgodnie z rozkazami RKSH 10/2007/2008 Komisji Stopni Harcerskich 21. WDW i L 2/2008 komendantki Hufca Warszawa Ochota informuję, że dh Michał Korch zdobył stopnie harcerza Rzeczopospolitej i podharcmistrza.
 3. Zamykam warunkowo z wynikiem pozytywnym próbę i dopuszczam do ceremonii złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Tomka Nguyena.

Czuwaj!

phm. Michał Korch (HR),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-04-23

Rozkaz RD 10/2007/2008

Druhowie!

 1. Przyznaję sprawności:
  • łazika -- dh. Maćkowi Romanowskiemu i dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu,
  • oszczędnego -- dh. Maćkowi Romanowskiemu
 2. Gratuluję dh. Piotrowi Taborowi z wiadomego powodu.

Czuwaj!

pwd. Michał Korch (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Jaworznia, 2008-04-12

Rozkaz RD 9/2007/2008

Druhny i Druhowie!

 1. Przyznaję nazwę Wiedźmini zastępowi Antka Tkaczyka.
 2. Zamykam próbę na chustę z wynikiem pozytywnym i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do Drużyny dh. Michała Prokopiuka.
 3. Zamykam próbę na chustę z wynikiem pozytywnym i dopuszczam do ceremonii przyjęcia do Drużyny dh. Kubę Głucha.

Czuwaj!

pwd. Michał Korch (HO),
drużynowy 21. WDHy
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki''
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
Hufiec Warszawa-Ochota
Związek Harcerstwa Polskiego
Warszawa, 2008-04-02

Rozkaz RD 8/2007/2008

Druhowie!

 1. Przyznaję nazwę Pancernik zastępowi Sebastiana Nieckarza i nazwę Kozacy zastępowi Pawła Skibińskiego. Przypomniam, że wszystkie zastępy nadal pozostają w stanie próbnym.
 2. Przenoszę dh. Łukasza Bieńkowskiego do zastępu Kozacy.
 3. Przyznaję sprawności:
  • młodego pływaka -- dh. Mikołajowi Wojciechowskiemu
  • łącznika -- dh. Radkowi Szubie
 4. Przypomniam, że na zbiórce obowiązkowe są mundury i to w wersji pełnej, tj. z pasem i kapeluszem.

Czuwaj!

pwd. Michał Korch (HO),
drużynowy 21. WDHy
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl