Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Sprawności

Samarytańskie

HIGIENISTA *

higienista
 1. Założył opatrunek, nakleił plaster z opatrunkiem, zabandażował kończynę,
 2. wykorzystał w opatrywaniu chustę trójkątną.
 3. Zabezpieczył się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
 4. Zaradził w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
 5. Zmierzył temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
 6. Poznał alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.

SANITARIUSZ * *

sanitariusz
 1. Poznał zasady kompletowania apteczki. Skompletował apteczkę osobistą.
 2. Prawidłowo postąpił w przypadku:
  • krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,
  • konieczności unieruchomienia kończyny,
  • sprawdzenia tętna,
  • konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.
 3. Pełnił służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.
 4. Brał udział w akcji społecznej, służącej profilaktyce zdrowotnej.

Przyrodnicze

PRZYRODNIK *

przyrodnik
 1. Rozpoznał po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
 2. Rozpoznał na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
 3. Uczestniczył w wycieczce do lasu, ułożył i przedstawił w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

PRZYJACIEL PRZYRODY * *

przyjaciel przyrody
 1. Wskazał na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
 2. Uczestniczył w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 3. Brał udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.
 4. W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.

Puszczańskie

ROBINSON * *

robinson
 1. Przeprowadził w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
 2. W dowolnej formie udokumentował swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.),zaprezentował je na zbiórce zastępu.
 3. Przygotował dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
 4. Wraz z kolegą/koleżanką biwakował w pobliżu obozu przez 24 godziny.

LEŚNY CZŁOWIEK * * *

leśny człowiek
 1. Odbył samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu, odnalazł wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.
 2. Korzystając z samotności przemyślał swoje dotychczasowe życie harcerskie.
 3. Powrócił niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał podczas wędrówki.
 4. W czasie tej wędrówki znalazł ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.

TRZY PIÓRA M

trzy pióra Przeszedł pomyślnie trzy próby: milczenia, głodu i samotności przez kolejne trzy doby:
 • w czasie pierwszej doby powstrzymał się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów (z wyjątkiem czystej wody) uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,
 • w czasie drugiej próby zachował całkowite milczenie,
 • trzecią dobę spędził w lesie nie spostrzeżony przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.
Żeby przystąpić do tej próby trzeba mieć Krzyż Harcererski i 16 lat.

Kucharskie

KUCHCIK *

kuchcik
 1. Przygotował w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.
 2. Zadbał o estetyczny wygląd polowego ,,stołu''.
 3. Przestrzegał zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał z nimi zastęp.
 4. Przygotował śniadanie lub kolację dla domowników.
 5. Przygotował podwieczorek według własnego pomysłu.

KUCHARZ * *

kucharz
 1. Prawidłowo posługiwał się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem).
 2. Ułożył urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.
 3. Przygotował obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.
 4. Wybrał miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził ją funkcjonalnie.

Logistyczno - Finansowe

OSZCZĘDNY *

oszczędny
 1. Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.
 2. Zaoszczędził pieniądze na wybrany przez siebie cel.
 3. Współuczestniczył w organizowaniu akcji zarobkowej.
 4. Wymienił surowce wtórne, które zbierał i segregował.
 5. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.

SKARBNIK * *

skarbnik
 1. Poznał przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.
 2. Opracował preliminarz finansowy imprezy drużyny.
 3. Zorganizował akcję zarobkową zastępu.
 4. Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał do książki finansowej drużyny.
 5. Nauczył się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny.

Logistyczno - Obozowe

SOBIERADEK OBOZOWY *

sobieradek obozowy
 1. Rozbił samodzielnie mały namiot.
 2. Uczestniczył w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim.
 3. Samodzielnie wykonał przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów.
 4. Rozpalił ogień w bezpiecznym miejscu i zatarł dokładnie ślady po zakończeniu ogniska.

TECHNIK OBOZOWY * *

technik obozowy
 1. Umiejętnie posługiwał się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.
 2. Zbudował urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.
 3. Wraz z zastępem rozstawiał namioty różnego typu i wielkości.
 4. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył, naprawiał, talkował).

WYGA OBOZOWY * * *

wyga obozowy
 1. Uczestniczył w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny.
 2. Kierował rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty.
 3. Zapoznał się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych.
 4. Budował urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę.
 5. Brał udział w kwaterce obozowej.

Logistyczno - Gospodarcze

MAJSTERKLEPKA *

majsterklepka
 1. Skompletował zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.
 2. Oczyścił przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.
 3. Skleił rozbitą porcelanę, plastik, metal - przedstawił swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.
 4. Wykonał proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.

GOSPODARZ * *

gospodarz
 1. Opiekował się harcówką przez okres próby: dokonał w niej drobnych napraw lub zaproponował nowe funkcjonale i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.
 2. Konserwował sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.
 3. Skompletował sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.
 4. Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał udział w spisie z natury.
 5. Prowadził magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.

Terenoznawcze

OBSERWATOR *

obserwator
 1. Wyznaczył strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.
 2. Poruszał się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.
 3. Rozpoznał w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.
 4. Uczestniczył w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.
 5. Zapamiętał przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił nią samodzielnie bez błądzenia.

TERENOZNAWCA * *

terenoznawca
 1. Ocenił prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.
 2. Dokonał pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.
 3. Trafił do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.
 4. Poprowadził patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.
 5. Wytypował w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.

TOPOGRAF * * *

topograf
 1. Wyznaczył strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka.
 2. Trafił według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.
 3. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.
 4. Uzyskał informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny "fragm"ent planu miasta.
 5. Przeszkolił młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych.

Łącznościowe

GONIEC *

goniec
 1. Wskazał drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
 2. Dostarczył list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
 3. Nadał na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
 4. Bezbłędnie przekazał meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
 5. Odebrał i wysłał wiadomość pocztą internetową.

ŁĄCZNIK * *

łącznik
 1. Znalazł w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
 2. Obsługując centralkę telefoniczną utrzymał łączność w terenie.
 3. Wykonał przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse'a.
 4. Opracował własny szyfr dla zastępu(drużyny).

ZWIADOWCA * * *

zwiadowca
 1. W nieznanym terenie podszedł wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.
 2. Przeprowadził zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.
 3. Nawiązał łączność za pomocą radia CB, przekazał informacje zdobyte podczas zwiadu.
 4. Przeprowadził w zastępie /drużynie/ szkolenie z łączności.
 5. Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.

Harce

HARCOWNIK *

harcownik
 1. Uczestniczył w 5 grach terenowych, przestrzegał zasad w nich obowiązujących.
 2. Poznał 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
 3. Uczestniczył razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
 4. Brał udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.

ORGANIZATOR HARCÓW * *

organizator harców
 1. Przeprowadził 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.
 2. Zorganizował dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.
 3. Zorganizował mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.
 4. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.

LEKKA STOPA * *

lekka stopa
 1. Skrycie podszedł strzeżony teren lub obiekt zacierając swoje ślady.
 2. Poruszał się bezszelestnie, czołgając się i maskował.
 3. Sprawnie pokonał przeszkody- przeskoczył rów szerokości ok. 1,5 m, przeszedł po belce długości 3 m, wszedł na drzewo. pokonał ścianę wysokości 2,5 m.
 4. Zapamiętał przebytą drogę długości ok. 2 km i samodzielnie powrócił nią.
 5. Przebył drogę za znakami patrolowymi.

MISTRZ HARCÓW * * *

mistrz harców
 1. Przedstawił zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.
 2. Przeprowadził po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.
 3. Przygotował trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.
 4. Nauczył młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole.

Krajoznawcze

WSKAZIDROGA *

wskazidrogra
 1. W czasie gry lub zwiadu terenowego poprowadził zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 km, odszukał wyznaczony obiekt.
 2. Na planie zaznaczył nazwy ulic i placów oraz ważne obiekty: ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż pożarną, posterunek policji itp.
 3. Poznał najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą itp.) i opowiedział o nim na zbiórce zastępu.
 4. Wyszukał interesujące informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie oraz przedstawił je zastępowi w dowolnej formie.

PRZEWODNIK PRZEWODNICZKA PO... * *

mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp.

przewodnik po ...
 1. Poznał historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem lub miejscem.
 2. Opracował trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał projekt folderu turystycznego o niej.
 3. Nawiązał niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu propozycji trasy wycieczkowej.
 4. Przeprowadził dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę opracowaną przez siebie trasą.

Turystyczne

ŁAZIK *

łazik
 1. Skompletował ekwipunek turystyczny.
 2. Uczestniczył w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp.
 3. Poprawnie spakował plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.
 4. Poznał zasady poruszania się po drogach.
 5. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachował pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.

TRAMP * *

tramp
 1. Odbył co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania.
 2. Poznał zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego).
 3. Nocował w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska PTSM.
 4. Zorganizował biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia śladów.

Językowe

JĘZYKOZNAWCA *

językoznawca
 1. Wyraża się poprawnie, nauczył się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
 2. Nauczył się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
 3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczył się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).
 4. Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

TŁUMACZ * *

tłumacz
 1. Pogłębił w czasie próby znajomość języka obcego.
 2. Przetłumaczył na język polski kilka gier skautowych.
 3. Napisał słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.
 4. Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał innym porozumieć się w języku, którego się uczy.

Naukowe

SZPERACZ *

szperacz
 1. Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużył się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem.
 2. Zlokalizował wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji.
 3. Przeprowadził wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentował go na zbiórce zastępu.
 4. W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrał ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom.

POSZUKIWACZ * *

poszukiwacz
 1. Wybrał dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.
 2. Zorganizował wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.
 3. Przeprowadził zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
 4. Wykazał się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.

BADACZ * * *

badacz
 1. Wykazał się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).
 2. W interesujący sposób przedstawił dziedzinę swoich zainteresowań.
 3. Spopularyzował w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.
 4. Zorganizował młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.

Sportowe - Pływackie

MŁODY PŁYWAK *

młody pływak
 1. Przepłynął 100 m, w tym połowę na plecach.
 2. Wytrzymał pod wodą 20 sekund.
 3. Nauczył się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.
 4. Poznał zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.

PŁYWAK * *

pływak
 1. Przepłynął 200 m, w tym połowę na plecach.
 2. Skoczył do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął pod lustrem wody 10 m.
 3. Wyciągnął przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.
 4. Nauczył młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.
 5. Poznał zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.

PŁYWAK DOSKONAŁY * * *

pływak doskonały
 1. Przepłynął 600 m w wodzie stojącej, lub 1000 m z prądem co najmniej dwoma stylami.
 2. Przepłynął pod wodą 15 metrów.
 3. Uczestniczył w wyznaczaniu kąpieliska zgodnie z przepisami.
 4. Zademonstrował w wodzie sposób ratowania tonącego.

Sportowe

SPORTOWIEC *

sportowiec
 1. Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił nazwiska swoich ulubionych sportowców.
 2. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.
 3. Zademonstrował swój zestaw ćwiczeń treningowych.
 4. Zorganizował spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował film o życiu sportowców.

[NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ * *

sportowiec np.: ...
 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.
 2. Zademonstrował swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.
 3. Zorganizował dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).
 4. Uczestniczył kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.
 5. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.

OLIMPIJCZYK * * *

olimpijczyk
 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.
 2. Uczestniczył w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki.
 3. Spopularyzował ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).
 4. Reprezentował szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.

Artystyczno - Wokalne

ŚPIEWAK *

śpiewak
 1. Rozpoczął śpiew kilku piosenek na zbiórce zastępu.
 2. Nauczył zastęp jednej piosenki.
 3. Zaśpiewał z pamięci 10 piosenek (harcerskich, narodowych lub żołnierskich).
 4. Występował z zastępem, śpiewając kilka piosenek oraz brał udział w inscenizacji piosenki.
 5. Prowadzi na bieżąco swój śpiewnik harcerski, ma w nim zapisanych minimum 20 piosenek.

PIEŚNIARZ * *

pieśniarz
 1. Przedstawił prowadzony przez siebie śpiewnik, płytotekę lub taśmotekę.
 2. Śpiewał na uroczystościach harcerskich, szkolnych lub kościelnych.
 3. Nauczył zastęp lub drużynę po kilka tradycyjnych i współczesnych piosenek harcerskich oraz turystycznych.
 4. Wymienił swoich ulubionych piosenkarzy, śpiewaków i zespoły, uzasadniając swój wybór w sposób przekonujący.

Instrumentalne

GRAJEK * *

grajek
 1. Nauczył się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał na nim melodię.
 2. Brał udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.
 3. Nauczył zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.
 4. Zorganizował w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

Społeczne

MŁODY OBYWATEL *

młody obywatel
 1. Poznał historię godła i barw narodowych.
 2. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał hymn państwowy.
 3. Odszukał na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził lub chciałby/chciałaby odwiedzić.
 4. Zapoznał się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.
 5. Poznał daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotował z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

Komputerowe

KOMPUTEROWIEC *

komputerowiec
 1. Wykonał podstawowe czynności na komputerze:
  • napisał tekst w edytorze tekstu
  • korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek
  • napisał i wysłał wiadomość pocztą elektroniczną.
 2. Znalazł podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
 3. Zainstalował w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował go do własnych potrzeb.
 4. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.

ZNAWCA KOMPUTERÓW * *

znawca komputerów
 1. Wskazał najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił swój wybór.
 2. Korzystając z instrukcji zainstalował w komputerze i właściwie skonfigurował dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.
 3. Zaradził w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.
 4. Zaprezentował młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.
 5. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał prostą aplikację.
 6. Systematycznie czyta prasę komputerową.

INFORMATYK * * *

informatyk
 1. Przedstawił młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie.
 2. Poznał co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.
 3. Poznał podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie legalnych programów.
 4. Samodzielnie złożył komputer i właściwie go skonfigurował (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).
 5. Zorganizował w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.
 6. Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.
 7. Wyznaczył sobie dodatkowe zadania mistrzowskie, np. zdobycie specjalistycznego certyfikatu.
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl