Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Łączność

Jak założyć sobie konto e-mailowe

Najlepsze usługi w tym momencie oferuje firma google (gmail). Kliknij na obrazek poniżej i przejdź do zarejestruj się.

Wróć do spisu treści

Adresowanie listu

Oto wzór prawidłowego adresowania listu według Poczty Polskiej: Prawidłowe adresowanie Zwróć uwagę na to, żeby:
 • napisać adres czytelnie, niebieskim lub czarnym atramentem (inne nie są rozpoznawane przez maszynę sortującą),
 • przykleić znaczki w górnym prawym rogu -- obecnie na normalnym liście trzeba nakleić znaczki za 1,35 PLN,
 • nazwa miejscowości drukowanymi literami,
 • adres nadawcy w górnym lewym rogu,
 • na dole co najmniej 15mm puste.

Aktualny adres drużynowego to ul. Kijowska 11 m. 38, 03-743 Warszawa.

Wróć do spisu treści

Proste szyfry

Na stopień młodzika wystarczy znać 4 szyfry

GA-DE-RY-PO-LU-KI

To chyba najbardziej prymitywna i najłatwiejsza do złamania klasa szyfrów. Zaszyfrowanie jak i odszyfrowanie polega na zamianie liter według sylab w kluczu, a klucz może być różny. W najpopularniejszym -- gaderypoluki -- zamienia się g na a, a na g, d na e, e na d, r na y itp., tak że zaszyfrowane ,,Ala ma kota'' to ,,Gug mg iptg''.

Inne spotkane klucze to:
 • MA-LI-NO-WE-BU-TY
 • PO-LI-TY-KA-NE-RU
 • BI-TW-AO-CH-MU-RY
 • KA-CE-MI-NU-TO-WY
 • KO-NI-EC-MA-TU-RY
 • ZA-RE-BU-HO-KI
 • BA-WO-LE-TY-KI-JU
 • RE-GU-LA-MI-NO-WY
 • KU-LO-PE-RY-ZA-GI
 • HA-LO-JU-PI-TE-RY
 • MO-TY-LE-CU-DA-KI
 • NO-WE-BU-TY-LI-SA

Szyfr Cezara

Kodowanie polega na zamienieniu każdej litery na literę stojącą o n dalej w zapętlonym alfabecie (po z jest a). Rozkodowywanie polega na zamienia litery na literę o n miejsc bliżej w alfabecie. Zawsze trzeba też ustalić, co robimy z polskimi znakami. Dla n=7 bez polskich znaków (alfabet angielski) zakodowane ,,Ala ma kota'' to ,,Hsh th rvah''.

Szyfr ,,wspak''

Najprostszy szyfr przestawieniowy, czyli po prostu zmieniający kolejność liter w haśle. Po prostu piszemy wspak, czyli ,,Ala ma kota'' będzie brzmiało ,,Atok am ala''. Prymitywne, nie?

Szyfr parzysty

Taki prosty, a tak wiele osób się na nim łapie, dlatego jest jednym z moich ulubionych. Po prostu zamieniamy kolejność każdy kolejnych dwóch znaków (spacji też). Np. z ,,Ala ma kota.'' powstanie ,,La aamk to.a''.

Czekoladka

czekoladka z polskimi znakami czekoladka

Występuje w dwóch odmianach -- z Ł i bez Ł. Klucze są przedstawione na rysunkach obok wraz z przykładowym zaszyfrowanym tekstem. Patrząc na zaszyfrowaną literkę należy po prostu znaleźć pasujący fragment klucza.

Cmentarny

cmentarny

Czasem był używany na nagrobkach -- stąd nazwa. Idea taka, jak w czekoladce.

Ułamkowy

Kodując literę, zapisujemy ją w postaci ułamka. Liczba znajdująca się pod literą, to mianownik, liczba nad, to licznik. Występują dwie odmiany -- bez polskich liter i z nimi. Poniżej klucze i przykłady, które mam nadzieję objaśnią wszystko.

ułamkowy ułamkowy z polskimi znakami

Kod Huffmanna dla języka polskiego

W kodzie Huffmanna chodzi o to, żeby zapisać coś przy pomocy jak najmniejszej liczby zer i jedynek -- robi się to tak, że litery, które częściej występują koduje się przy pomocy mniejszej liczby cyfr, zaś litery, które występują rzadziej -- większej. Potrzebna jest do tego statystyka występowania liter w danym napisie. Można stworzyć ogólny kod Huffmanna biorąc statystykę występowania liter w języku polskim. Zauważcie, że nie ma potrzeby oznaczać końca litery -- kod Huffmanna jest tak skonstruowany, że jeśli czyta się zaszyfrowany napis od początku, to zawsze wiadomo, gdzie kończy się litera. Oto kod Huffmanna dla języka polskiego, razem z częstotliwością występowania liter.
LiteraCzęstość występowania
(w procentach)
Kod Huffmanna
spacja16,13000
a7,3960100
i7,2170101
e6,5370110
o6,1110111
z4,88410000
n4,44310001
w3,53610010
r3,51310011
s3,47510100
y3,38010101
c3,28110110
t3,00710111
d2,80511000
m2,70111001
k2,66011010
p2,488110110
ł2,273110111
l1,860111000
u1,797111001
j1,788111010
b1,400111011
g1,297111100
ę1,1961111010
ą0,9261111011
h0,9251111100
ż0,7891111101
ó0,7081111110
ć0,42411111110
f0,176111111110
ń0,1311111111110
ś0,06711111111110
ź0,067111111111110
v0,0141111111111110
x0,00611111111111110
q0,00411111111111111
Np. z ,,Ala ma kota'' powstanie: 010011100001000011001010000110100111101110100.

ROT-13

Szyfr polegający na zamianie znaku na odległy 13 od niego (używamy alfabetu angielskiego), czyli zamieniamy: A na N, B na O, C na P, D na Q, E na R, F na S, G na T, H na U, I na V, J na W, K na X, L na Y, M na Z. Odszyfrowanie polega na tym samym. Np. ,,Ala ma kota'' to: ,,Nyn zn xbgn''.

Wróć do spisu treści

Alfabet Morse'a

Jak zapamiętać?

Najlepsza jest do tego tzw. mnemotechnika. Dla każdej litery zapamiętujemy jedno słowo na tą literę i potem odtwarzamy sobie kod Morse'a tej litery patrząc na sylaby tego słowa. Jeśli zawiera o lub ó to kreska, jeśli nie to kropka. Oto owa mnemotechnika:

LiteraSłowoMorse
AA-zot*-
BBo-ta-ni-ka-***
CCo-raz moc-niej-*-*
DDo-li-na-**
EEłk*
FFi-ga słod-ka**-*
GGos-po-da--*
HHa-la-bar-da****
CHChlo-ro-wo-dór----
IIg-ła**
JJed-no-kon-no*---
KKo-la-no-*-
LLa-bo-ran-tka*-**
MMo-tor--
NNo-ga-*
OOs-troż-ność---
PPe-lo-po-nez*--*
RRa-tow-nik*-*
SSa-ha-ra***
TTłok-
UUr-sy-nów**-
WWi-no-rośl*--
YYork-Hull-Ox-ford-*--
ZZło-to li-te--**

Jak odczytać wiadomość nadaną Morsem?

Najbardziej przydatne do tego jest poniższe drzewko -- idziesz po nim odczytując literę. Drzewo Morse'a

Nadawanie przy pomocy chorągiewek lub rąk

 • kropka - uniesienie jednego ramienia
 • kreska - uniesienie dwóch ramion
 • koniec litery - machnięcie 1 chorągiewką na wysokości kolan
 • koniec wyrazu - machnięcie 2 chorągiewkami na wysokości kolan
 • wywoływanie, potwierdzenie zrozumienia - krzyżowanie chorągiewek nad głową
Chorągiewki
Wróć do spisu treści

Litery w Polskim Języku Migowym

a
A
ą
Ą
b
B
c
C
ć
Ć
d
D
e
E
ę
Ę
f
F
g
G
h
H
i
I
j
J
k
K
l
l
ł
Ł
m
M
n
N
ń
Ń
o
O
ó
Ó
p
P
r
R
s
S
ś
Ś
t
T
u
U
w
W
y
Y
z
Z
ź
Ź
zz
Ż
ch
CH
cz
CZ
rz
RZ
sz
SZ
Wróć do spisu treści

Zasady działania głośnika i mikrofonu

Bardzo ogólny schemat głośnika lub mikrofonu

Mikrofon i głośnik ogólnie działają podobnie. Najważniejsze jest ważne fizyczne zjawisko, które mówi, że jeśli będziemy poruszać cewką (a więc kawałkiem metalu owiniętego drutem) będziemy poruszać w polu magnetycznym, pojawi się w tym drucie prąd odpowiadający tym ruchom. I na odwrót -- prąd przepływający przez cewkę znajdującą się w polu magnetycznym będzie powodował jej ruch odpowiadający temu prądowi.

Więc mikrofon działa następująco:
 • głos, czyli drgania powietrza powodują drgania membrany,
 • drgania te powodują drgania cewki w polu magnetycznym,
 • a to indukuje odpowiadający im prąd w przewodzie, który możemy zmierzyć, zapisać, puścić na głośnik, etc.
No a głośnik na odwrót:
 • sygnał elektryczny (z reguły wcześniej wzmocniony w wzmacniaczu przepływa przez cewkę,
 • przez co ona zaczyna drgać,
 • wprawiając w ruch membranę, która przekazuje te drgania w powietrze, co daje głos.
Uwaga: To bardzo bardzo uproszczony opis. Ale wystarczy dla osób zdobywających stopień wywiadowcy.
Wróć do spisu treści

Jak zrobić prostą stronę internetową

Podstawy podstaw

Jeśli chcesz zrobić stronę internetową musisz napisać plik, w którym powiesz przeglądarce co i jak ma wyświetlić. Używa się do tego języka HTML, który składa się ze znaczników. Znacznik w HTML wygląda tak: <jakiś_znacznik>. Znacznik taki otwiera coś, a potem jest znacznik zamykający, który wygląda następująco: </jakiś_znacznik>. Są też znaczniki pojedyncze, czyli takie, które nic nie otwierają: <jakiś_znacznik/>. Każdy znacznik może mieć atrybut, któremu przypisana jest jakaś wartość. Wtedy wygląda to tak: <jakiś_znacznik jakiś_atrybut="jakaś_wartość">.

Więc żeby wykonać prostą stronę internetową otwórz notatnik i skopiuj tam następujący tekst:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
<title>Moja pierwsza strona internetowa</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="description" content="Jest to moja pierwsza strona internetowa. Strona ta wita świat."/>
<meta name="keywords" content="strona, pierwsza, świat, witać"/>
<meta name="language" content="pl"/>
<meta name="author" content="Alojzy Internetowy"/>
</head>
<body>
<h1>Moja pierwsza strona!</h1>
<b>Witaj</b> <i>świecie</i>!<br/>
Wejdź na
<a href="http://21wdhy.staszic.waw.pl">stronę drużyny</a>!
</body>
</html>
Objaśnienie:
 • cały dokument zaczyna się od deklaracji jego typu (ten dziwny napis na początku), a potem jest znacznik otwierający <html>
 • potem następuje nagłówek, czyli <head>, w którym kolejno umieściliśmy tytuł, deklarację co do kodowania znaków, opis strony, słowa kluczowe, język oraz autora, a następnie zamknęliśmy znacznik </head>
 • następnie następuje część główna, która będzie wyświetlana, czyli ciało strony, po angielsku <body>
 • znacznik <h1> powoduje wyświetlenie tekstu jako nagłówka -- powiększoną czcionką
 • tekst wewnątrz znacznika <b> będzie wyświetlony jako pogrubiony
 • tekst pomiędzy <i> będzie napisany kursywą
 • znacznik <br/> powoduje przejście do nowej linii (sam enter nie wystarczy!)
 • no a znacznik <a href="jakiś_adres"> pozwala na stworzenie linku
 • na koniec zamykamy ciało i cały dokument.

Zapisz ten plik jako np. witajswiecie.html, koniecznie przy zapisywaniu wybierając zapisz jako typ: wszystkie pliki i kodowanie: UTF-8.

Następnie otwórz swoją stronę w przeglądarce i podziwiaj efekty oraz eksperymentuj.

Jeśli chcesz, żeby twoja strona była dostępna z całego świata, a nie tylko z twojego komputera, zwróć się do kadry drużyny.

Podręczniki w internecie

To tylko podstawy podstaw. Żeby na porządnie stworzyć swoją pierwszą prawdziwą stronę, zapoznaj się z którymś z wielu podręczników internetowych HTMLa. Na przykład z tym:

CSS

Jak już poczujesz się trochę pewniej w HTMLu, wiedz że wygląd strony można zapisać przy pomocy kaskadowego arkusza stylów, czyli CSS. Więcej dowiesz się tu:
Wróć do spisu treści

Komunikatory internetowe

Po co?

Jeśli masz włączony i podłączony komputer do internetu i Twój kolega też, to po co używać telefonu? Możecie przecież rozmawiać za pośrednictwem klawiatury i ekranu komputera. Do tego służą komunikatory.

Gadu gadu

To popularny polski komunikator. Możesz go ściągnąć z tej strony:

Skype

To komunikator umożliwiający nie tylko kontakt przez chata, ale i głosowy przy pomocy mikrofonu i słuchawek. Możesz go ściągnąć stąd:
Wróć do spisu treści

Analogowość i cyfrowy oraz układ dwójkowy

Co to znaczy analogowy i cyfrowy?

Wszelkie informacje np. w komputerze, aparacie fotograficznym, telewizorze i wielu wielu innych urządzeniach są przesyłane kablami przy pomocy prądu. Można wyróżnić zasadniczo dwa sposoby: analogowy -- tzn. że sygnał idący kablem jest bezpośrednio związany (proporcjonalny) do informacji (np. informacje o dźwięku wychodzące z mikrofonu), jaką chcemy przesłać oraz cyfrowy, gdzie informacja jest kodowana przy pomocy zer i jedynek i w tej postaci przesyłana kablem.

Z reguły jest tak, że najpierw jest sygnał analogowy (np. z mikrofonu), następnie jest przez jakieś urządzenie przekształcany na sygnał cyfrowy (np. karta dźwiękowa w komputerze), następnie jest gdzieś przesyłany lub obrabiany (komputer, internet), a następnie przekształcany z powrotem na sygnał analogowy (karta dźwiękowa) i w takiej postaci oddawana (np. głośnikowi).

Potęgi

Tak na wszelki wypadek, jeśli ktoś nie miał w szkole. Wszyscy słyszeli pewnie o kwadracie, czyli np. 32=3·3=9. Ale można też analogicznie mówić o wyższych potęgach, np. 43=4·4·4=64, albo 105=100000. Przyjmujemy też zawsze, że zerowa potęga jest równa 1, np. 60=1. No i pierwsza potęga, to sama liczba, czyli np.: 51=5.

Poniżej kilka potęg liczby 2.
20=1
21=2
22=4
23=8
24=16
25=32
26=64
27=128
28=256
29=512
210=1024

Układ dwójkowy

Układ to system zapisywania liczb. Z reguły posługujemy się w życiu układem dziesiętnym -- mamy do dyspozycji 10 cyfr (od 0 do 9) i liczba staje się dwucyfrowa, gdy jest większa lub równa 10, trzycyfrowa -- gdy jest większa lub równa 102, itd. Jeśli mamy czterocyfrową liczbę, np. 1534, to pierwsza cyfra mówi nam ile tysięcy (a więc 103) mieści się w tej liczbie, druga cyfra -- ile setek (a więc 102) mieści się w reszcie, trzecia cyfra -- ile dziesiątek (101) mieście się w pozostałej części, no i ostatnia cyfra -- ile jedności (a więc 100) się mieści w reszcie.

Pomyślmy teraz o układzie dwójkowym. Będziemy mieli w nim do dyspozycji tylko dwie cyfry: 0 i 1. Będziemy postępować analogicznie. Zapiszmy np. liczbę 42710 w układzie dwójkowym:
w 427 mieści się raz 28=256, więc pierwszą cyfrą będzie 1, reszta, która zostaje to: 427-1·256=171
w 171 mieści się raz 27=128, więc drugą cyfrą będzie 1, reszta to: 171-1·128=43
w 43 mieści się 0 razy 26=64, a więc trzecią cyfrą będzie 0, reszta to: 43-0·64=43
w 43 mieści się raz 25=32, a więc czwartą cyfrą będzie 1, reszta to 43-1·32=11
w 11 mieści się 0 razy 24=16, a więc piątą cyfrą będzie 0, reszta to: 11-0·16=11
w 11 mieści się raz 23=8, a więc szóstą cyfrą będzie 1, reszta to: 11-1·8=3
w 3 mieści się 0 razy 22=4, a więc siódmą cyfrą będzie 0, reszta to: 3-0·4=3
w 3 mieści się raz 21=2, a więc ósmą cyfrą będzie 1, reszta to: 3-1·2=1
w 1 mieści się raz 20=1, a więc dziewiątą cyfrą będzie 1.
Ostatecznie 42710=1101010112 (indeksy oznaczają układ). Jasne?

No to teraz spróbujmy w drugą stronę -- sprawdźmy ile to będzie wynosić w układzie dziesiętnym, liczba zapisana w układzie dwójkowym, jako: 1011101112. To proste:
1011101112= 1·28+0·27+1·26+1·25+1·24+0·23+1·22+1·21+1·20= 256+64+32+16+4+2+1=37510.

Dowcip

Jeśli zrozumiałeś, powinieneś też zrozumieć poniższy dowcip:
Jest 10 rodzajów ludzi na świecie:
 • ci, którzy znają układ dwójkowy
 • i ci, którzy go nie znają.
Wróć do spisu treści

Jak działa antena?

Uwaga: To bardzo bardzo uproszczony opis. Ale wystarczy dla osób zdobywających stopień odkrywcy.

Fale elektromagnetyczne

Jak może część z Was wie, dźwięk to drgania powietrza o dużej częstości. Takie fale, które rozchodzą się w powietrzu. Ale nie tylko powietrze może drgać. Możemy też mówić o falach w polu elektromagnetycznym. Fale elektromagnetyczne mogą mieć różne częstości -- od niskich (fale używane przez telefony komórkowe, fale radiowe i telewizyjne, mikrofale) poprzez podczerwień i światło widzialne, do wysokich jak promieniowanie Rentgena i promieniowanie gamma. Nasze oko odbiera tylko wąski widzialny zakres tych fal i dlatego widzimy, ale można wykrywać i używać inne częstości fal. Z resztą spójrz na poniższy (angielski niestety rysunek). Fale elektromagnetyczne

Rezonans

Z każdym obiektem, np. z mostem jest związana pewna częstość, która charakteryzuje się tym, że jeśli będziemy wprawiać dany obiekt w drgania o tej częstotliwości, wielkość tych drgań będzie się cały czas zwiększać. Taka rezonansowa częstość dla mostu to często mniej więcej krok człowieka -- dlatego przed mostem wojska robią spocznij, aby nie wprawić mostu w zbyt duże drgania równym marszem. A zjawisko nazywa się rezonansem. Tutaj można zobaczyć, co się stało z mostem Tacoma, który wpadł w rezonans w związku z wiatrem.

Antena

Obecność fal elektromagnetycznych powodują pewne drgania elektronów w kawałku drutu. Ten kawałek drutu będzie naszą anteną. Jeśli tak dobierzemy kształt anteny i nasz obwód, żeby jego elektromagnetyczna częstość rezonansowa wypadała akurat na częstość, w której nadaje nasze ulubione radio, to fale właśnie o tej częstości zostaną dzięki zjawisku rezonansu mocno zwiększone i dostaniemy już zauważalny sygnał elektryczny, który możemy np. puścić po dodatkowym wzmocnieniu lub obróbce na głośnik.

Wróć do spisu treści

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwarki internetowe

Jeśli chcesz wyszukać coś użyj wyszukiwarki internetowej. Po prostu wpisz jakieś słowa kluczowe i kliknij szukaj. Niżej najpopularniejsza wyszukiwarka -- google.

Encyklopedie internetowe

Jeśli chcesz znaleźć coś wiedzowego, pewnie odszukasz to w encyklopedii internetowej, np. wikipedii -- największej pisanej przez samych internautów.

Lokalizatory internetowe

Jeśli chcesz znaleźć coś w terenie -- instytucję, najbliższy sklep, adres, użyj lokalizatora internetowego, który odnajdzie i pokaże Ci to na mapce. Poniższy obrazek to link do lokalizatora zumi.
Wróć do spisu treści

Jak zrobić prostą interaktywną stronę internetową

Co to znaczy interaktywna?

Interaktywna to znaczy taka, że jej zachowanie zależy od tego, co zrobi użytkownik. Większość stron, które widzisz w Internecie właśnie taka jest. Ale potrzeba do tego więcej niż tylko znajomość HTML. Jak to zrobić? -- czytaj niżej. Generalnie są dwa zasadnicze sposoby.

JavaScript

Pierwsza metoda jest taka, że wpisujemy w kodzie strony instrukcje, co ma zrobić przeglądarka, jeśli użytkownik zachowa się tak a nie inaczej. Takie instrukcje pisze się w specjalnym języku, który nazywa się JavaScript. Wzbogaćmy więc naszą stronę witajswiecie.html o pole tekstowe, w które użytkownik może wpisać swoje imię (np. Zenek) i przycisk, po którego naciśnięciu pojawi się okienko z napisem ,,Witaj, Zenek!''.

Do stworzenia pola tekstowego i przycisku użyjemy tagów htmlowych <input type="text"/> i <input type="button"/> odpowiednio wewnątrz tagu <form>. Odpowiednią procedurę obsługi napisaną w języku JavaScript dodamy wewnątrz tagu <script>. Poniżej znajduje się kod.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
<title>Moja pierwsza interaktywna strona internetowa</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="description" content="Jest to moja pierwsza interaktywna strona internetowa. Strona ta wita gościa po kliknięciu przycisku."/>
<meta name="keywords" content="strona, pierwsza, świat, witać, klkinąć, JavaScript"/>
<meta name="language" content="pl"/>
<meta name="author" content="Alojzy Internetowy"/>
</head>
<body>
<h1>Moja pierwsza interaktywna strona!</h1>
<form name="formularz">
Podaj imię: <input type="text" name="imie"> <br/>
<input type="button" name="gotowe" onClick="wyswietl()"/>
</form>
Wejdź na <a href="http://21wdhy.staszic.waw.pl">stronę drużyny</a>!
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
function wyswietl()
{
alert("Witaj," + document.formularz.imie.value + "!");
}
/* ]]> */</script>
</body>
</html>
Objaśnienie:
 • w atrybucie onClick przycisku piszemy, jaka funkcja ma się wykonać po kliknięciu, w tym przypadku jest to funkcja wyswietl()
 • funkcja wyswietl() jest zdefiniowana niżej
 • polega ona na wykonaniu alert czyli wyświetleniu okienka, składającego się ze słowa "witaj", tego, co wpisane jest polu tekstowym i wykrzyknika.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj tutaj:

PHP

Można też zrobić tak, żeby to, co ma być wyświetlone, wyliczał serwer i przesyłał do przeglądarki sam wynik -- daje to dużo większe możliwości niż JavaScript. Do tego służy język PHP. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj tutaj:
Wróć do spisu treści
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl