Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Musztra

Strona ta jest przygotowana na podstawie regulaminu musztry ZHP, czasami nieco zracjonalizowanego.

Komendy

O komendach ogólnie

Każda komenda zawsze kończy się hasłem, np: BACZNOŚĆ, ZWROT, ZBIÓRKA. Czasem takie hasło poprzedzone jest zapowiedzią, np.: W LEWO, W SZEREGU, NAPRZÓD. Jeśli tak jest w momencie usłyszenia zapowiedzi zawsze stajemy na baczność, a komendę wykonujemy w momencie usłyszenia hasła.

BACZNOŚĆ

Na komendę baczność wszyscy stają ,,na baczność'' tzn. stoimy nieruchomo z piętami złączonymi i palcami lekko rozwartymi. Ręce opuszczone swobodnie wzdłuż tułowia, dotykają uda nasadą dłoni oraz złączonymi i wyprostowanymi palcami. Głowa lekko podniesiona, wzrok skierowany na wprost, usta zamknięte.

Na baczność także stajesz:
 • na zapowiedź dowolnej komendy,
 • po wykonaniu komendy ZBIÓRKA,
 • w czasie salutowanie,
 • gdy twoja grupa jest meldowana,
 • gdy to ty wydajesz komendy.

Jeśli nie stoimy w szyku na komendę BACZNOŚĆ frontujemy do wydającego ją.

SPOCZNIJ

Wszyscy stają ,,na spocznij'', tzn. wysuwa się lewą nogę do przodu trochę. W tej postawie można poprawiać umundurowanie, zmieniać położenie nóg.

WRÓĆ

Powoduje wycofanie efektów ostatniej błędnie wydanej lub błędnie wykonanej komendy.

ZWROT

Zawsze poprzedzony jest zapowiedzią: w prawo, w lewo albo w tył. Przypominam, że po usłyszeniu zapowiedzi stajemy na baczność, a zwrot wykonujemy dopiero gdy padnie sama komenda. Zwrot w tył zawsze wykonujemy przez lewe ramię, czyli przy zwrocie w lewo lub w tył:
 • wykonujemy obrót na obcasie lewego buta i na czubku prawego buta,
 • najkrótszą droga dostawiamy energicznie nogę pozostawioną w tyle.
Przy zwrocie w prawo podobnie, tylko odwrotnie nogi.

ZBIÓRKA

ZBIÓRKA jest o tyle trudną komendą, że może być poprzedzona różnymi zapowiedziami. Po pierwsze podany zostaje obowiązkowo szyk, np.: w szeregu, w dwuszeregu, w szyku apelowym. W przypadku szeregu i dwuszeregu ustawiamy się tak, że pierwszy harcerz staje naprzeciwko wydającego komendę, w odległości ok. trzech kroków od niego, a reszta po jego lewej ręce. W dwuszeregu stajemy tak, żeby osoba stojąca w tylnym rzędzie była wyższa od tej stojącej w przednim. W zapowiedzi może być też podane inne miejsce, np. przed namiotami, na placu apelowym -- wtedy tworzymy szyk w podanym miejscu.

Może być też podana zapowiedź według czego się ustawiamy, np. zastępami. Jeśli nie została podana ustawiamy się zawsze w kolejności: chłopcy umundurowani, dziewczyny umundurowane, chłopcy nieumundurowani, dziewczyny nieumundurowane, wewnątrz każdej grupy wzrostem. Jeśli została podana -- ustawiamy się podanymi grupami, w przypadku zastępów, zastępowy stoi zawsze po prawej ręce swojego zastępu. Jeśli mamy dwuszereg, zastępowy nie jest ,,pokrywany''.

W szeregu osoby powinny stać w odległości kilku centymetrów od siebie. W dwuszeregu, drugi szereg stoi na wyciągnięcie ręki za pierwszym.

Po wykonaniu komendy wszyscy powinni sprawdzić, czy równo stoją i w razie potrzeby wyrównać do swojego prawego.

Na koniec stajemy na baczność.

ROZEJŚĆ SIĘ

Może być poprzedzone kierunkiem, np. w tył, do namiotów, itp. Rozchodzimy się w podanym kierunku. W przypadku zapowiedzi w tył, przed rozejściem wykonujemy w tył zwrot.

WYRÓWNAJ

Powinno się równać samemu z siebie, ale jeśli to się nie stanie, to na wszelki wypadek jest taka komenda.

ODLICZ

Zawsze jest poprzedzone zapowiedzią kolejno lub też do dwóch, do trzech. Jak zwykle na zapowiedź stajemy na baczność. Odliczamy po kolei, pierwsza osoba (najbardziej po prawej ręce) mówi ,,raz''. Mówiąc stajemy na spocznij i odwracamy lekko głowę w lewo. Jeśli jesteśmy w dwuszeregu, odlicza tylko pierwszy szereg. Ale gdy osoba z przodu mówi, osoba z tyłu też staje na spocznij. Jeśli ostatnia osoba nie jest ,,kryta'' mówi dodatkowo ,,niepełne''.

WYSTĄP

Komenda jest poprzedzona zawsze zapowiedzią, mówiącą kogo dotyczy, np. zastępowi, Zdzisław Kowalski, itp. Może być podane też miejsce wystąpienia, np. do mnie. Jeśli podane jest miejsce, dana osoba udaje się najkrótszą drogą na to miejsce, wpp. występuje trzy małe kroki przed szereg, poczynając lewą nogą.

Jeśli jesteśmy w dwuszeregu i został wywołany harcerz z pierwszego szeregu, ten z drugiego zajmuje jego miejsce. Jeśli wywołany stoi w drugim szeregu, dotyka on ręką swego poprzednika, który musi wykonać krok w skos w prawo do przodu. Następnie wywoływany równa z pierwszym szeregiem i normalnie występuje (lewą nogą). Po wystąpieniu ten z pierwszego szeregu wraca na swoje miejsce, wykonują krok po skosie w tył.

WSTĄP

Komenda wydawana tym, którzy wystąpili. Harcerze w dwuszeregu wstępują analogicznie do występowania, tyle że bez klepania ręką.

MARSZ

Poprzedzone jest zapowiedzią dotyczącą kierunku marszu, np.: naprzód, za mną, do obozu, za druhem Zenobiuszem do obozu. Może też paść zapowiedź dotycząca liczby kroków do wykonania.

Jeśli byliśmy przed komendą na baczność maszerujemy krokiem marszowym -- równym, w nogę, z przytupem na lewą nogę. Jeśli nie, krokiem swobodnym. W czasie marszu nie tracimy szyku i nie robimy w nim dziur.

Marsz zawsze zaczynamy lewą nogą.

STÓJ

Po tej komendzie wykonuje się jeden krok, a następnie dostawia druga nogę i w ten sposób staje.

Jeśli została poprzedzona zapowiedzią ,,czoło'' -- przód staje, a reszta maszeruje, aż dołączy do czoła i wtedy staje.

Inne komendy

Istnieją jeszcze inne komendy, których tu nie opiszę, bo nie są tak częste lub podstawowe.

Przykładowy apel

 1. Zbiórka:
  • Całość na moją komendę BACZNOŚĆ. Wszyscy frontują i stają na baczność natychmiast.
  • W szeregu frontem do mnie ZBIÓRKA. Ustawia się szereg, zgodnie z regułami komendy zbiórka, patrz wyżej.
 2. Raport:
  • SPOCZNIJ. Zastępowi przygotować raport.
  • Wtedy każdy zastępowy występuje dwa kroki i robi w tył zwrot i mówi: zastęp na moją komendę BACZNOŚĆ.
  • Zastępowy dalej: SPOCZNIJ. Kolejno ODLICZ. Wtedy na spocznij zastęp staje ,,na spocznij'', na kolejno ,,na baczność'' i znów każdy ,,na spocznij'' wymieniając swój numer. Następnie zastępowy wstępuje i robi w tył zwrot.
  • Zastępowi do raportu WYSTĄP. Zastępowi występują, stając w szeregu przed prowadzącym apel.
  • Raport Czuwaj! na co zastępowi salutują i odpowiadają czuwaj!
  • Zaczyna się meldowanie, po kolei z tym że czuwaj kończące rozmowę z n-tym zastępowym jest tym samym co czuwaj rozpoczynające rozmowę z n+1-zastępowym. W czasie gdy zastępowy melduje swój zastęp, ten samoczynnie staje na baczność.
  • W końcu: Raport Czuwaj! na co zastępowi salutują i odpowiadają czuwaj!
  • WSTĄP i zastępowi wstępują.
  • Całość BACZNOŚĆ. Następnie prowadzący apel podchodzi do komendanta (lub drużynowego) i melduje.
  • Po meldunku komendant, mówi: druhny i druhowie czuwaj! na co wszyscy mu odpowiadają czuwaj!
 3. Wprowadzenie proporca lub sztandaru:
  • Prowadzący apel: Proporzec drużyny wprowadzić! -- Proporcowy przechodzi przed szeregiem i staje po prawej ręce komendanta.
 4. Hymn i flaga:
  • SPOCZNIJ. Poczet do podniesienia flagi WYSTĄP. Występuje 3-osobowy wcześniej ustalony poczet i udaje się najkrótszą drogą do masztu, zatrzymując się krok od niego i ew. wykonują zwrot, jeśli jest potrzebny.
  • BACZNOŚĆ. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego -- wtedy flagowy robi krok do masztu i wciąga flagę, a w tym czasie wszyscy śpiewają Hymn. Oprócz tego asystujący przy podnoszeniu flagi, niepokryci instruktorzy stojący w szyku, dowódcy grup stojących w szyku, instruktorzy nie stojący w szyku salutują. Po zakończeniu wciągania flagi, flagowy robi krok w tył i też salutuje. Po zakończeniu hymnu, wszyscy przestają salutować.
  • SPOCZNIJ. Poczet flagowy WSTĄP. Po czym poczet wstępuje.
 5. Rozkaz:
  • Rozkaz WYSTĄP. BACZNOŚĆ. Osoba czytająca rozkaz występuje.
  • Po słowach ,,druhny i druhowie'' prowadzący mówi SPOCZNIJ, po czym przed końcowym ,,czuwaj'' mówi BACZNOŚĆ
  • SPOCZNIJ. Rozkaz WSTĄP
 6. Nagrody i kary, np:
  • Harcerz dnia WYSTĄP -- występuje.
  • wręczenie nagrody,
  • WSTĄP.
 7. Skargi, wnioski, zażalenia:
  • Skargi, wnioski, zażalenia WYSTĄP -- występują wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia.
  • Prowadzący podchodzi po kolei i mówi czuwaj, a następnie wysłuchuje, komentuje i mówi WSTĄP
  • Zgodnie ze zwyczajem drużyny w tej części apelu w dowolnym momencie każdy może (nawet ponownie) wystąpić, dopóki nie dostanie komendy WSTĄP i nie występuj.
 8. Rozejście się:
  • Całość ROZEJŚĆ SIĘ.
Michał
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl