Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Michał Szpunar -- otwarte próby

Próba na stopień odkrywcy

Idea: Odkrywca ocenia siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach. Można na nim polegać. Jest uczynny, odważny, samodzielny. Wywiązuje się z obowiązków wynikających z miejsca w drużynie. Jest mistrzem technik harcerskich. Staje się w drużynie autorytetem.

Data rozpoczęcia: 2012-07-11
Powinna być ukończona do: 2013-07-11
Czyli próba już przeterminowana... Musisz postarać się skończyć ją jak najszybciej!

Możesz poprosić o zaliczenie punktu próby zaznaczając odpowiednie pole w kolumnie Zal.

Kliknięcie na numer otworzy stronę z materiałami przydatnymi w tym punkcie.

Wiedza harcerska

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Opowiedzieć młodszym historię skautingu, harcerstwa i 21. środowiska.3+
2.Na ognisku lub kominku przedstawić swoje przemyślenia o wybranym punkcie Prawa Harcerskiego4
3.Odwiedzić budynek hufca. Wykonać dlań drobną pracę uzgodnioną z opiekunem
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
4
4.Poznać komendanta hufca, jego zastępcę i namiestnika, wiedzieć jak się nazywają2+
5.Zdobyć kolejne sprawności na przynajmniej 6 gwiazdek
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
50
6.W miarę możliwości zaliczyć kurs zastępowych lub przybocznych10+
7.Uczestniczyć w kolejnym obozie lub zimowisku3+
8.Uczestniczyć poza obozem w kolejnych 2 wyjazdach drużynowych (1 z noclegiem)4+
9.Znać 10 różnych gier, na prośbę opiekuna poprowadzić jakąś na zbiórce lub obozie4+
10.Znać 20 piosenek6+

Rozwój

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Przygotować i przeprowadzić dwie zbiórki drużyny8+
2.Przygotować i przeprowadzić grę na obozie6+
3.Jasno przedstawić swoją opinię na zadany przez opiekuna temat3
4.Siła ciała
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
5.Siła ducha
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
6.Siła rozumu
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
7.Coś dla siebie
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
8.Cel (marzenie)
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
9.Praca dla drużyny
Zadanie: być przybocznym
12+
10.Specjalizacja (wybrać jedno i stać się specjalistą: gitara, samarytanka, turystyka, pionierka, organizowanie, itp.)
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
11.Praca nad charakterem
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12

Zaradność

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Uczestniczyć w przygotowywaniu wyjazdu drużyny3+
2.Odbyć samodzielną wycieczkę zwiadowczą trwającą dobę (z zadaniami wyznaczonymi przez opiekuna)10
3.Znaleźć informację na temat zadany przez opiekuna2+

Techniki harcerskie -- samarytanka

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Pokazać, że się umie zatamować krwotok (symulacja)2+
2.Usztywnić kończynę i wiedzieć kiedy jest to konieczne2+
3.Umieć rozpoznać i wiedzieć jak postępować w przypadku wstrząsu2
4.Nauczyć młodszych, jak należy wzywać pomoc2+
5.Wiedzieć, jak zachować się w przypadku, gdy helikopter uczestniczy w akcji ratowniczej2
6.Nałożyć kołnierz ortopedyczny2
7.Wiedzieć, co należy zrobić po podejściu do poszkodowanego2
8.Wiedzieć, jak postępować w przypadku wypadku samochodowego2
9.Przeprowadzić poprawnie RKO na fantomie3+
10.Zaliczyć symulację5+
11.Wykonać (symulacja) ogólne badanie poszkodowanego3+
12.Zawsze mieć przy sobie własną apteczkę pierwszej pomocy2

Techniki harcerskie -- terenoznawstwo

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Uczestniczyć w nocnej grze terenowej1+
2.Znać zasady poruszania się w górach2
3.Pokazać na mapie Polski wszystkie główne regiony oraz 15 miejsc, w których się było.2
4.Sporządzić szkic terenu wielkości 500m x 500m4
5.Samodzielnie trafić z mapą w nocy do wyznaczonego celu odległego o 3 km4
6.Zaznaczyć przebytą trasę na mapie po fakcie, nieposiadając mapy podczas marszu4
7.Znać lokalizację większych miast w Polsce na mapie2+
8.Znać lokalizację większości krajów świata na mapie4+
9.Przejść jednego dnia 35 km4
10.Samodzielnie zmierzyć wysokość drzewa3
11.Zmierzyć szerokość jeziora3
12.Poprawnie oceniać odległości “na oko”2+

Techniki harcerskie -- przyrodoznawstwo

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Przeprowadzić zajęcia z rozróżniania drzew dla młodszych4+
2.Rozpoznać na zdjęciach lub w rzeczywistości 5 gatunków roślin lub grzybów trujących3
3.Wymienić 20 Parków Narodowych i powiedzieć, co w każdym z nich się chroni3
4.Znaleźć i rozpoznać 7 gatunków roślin kwitnących3
5.Rozpoznać po głosie lub wyglądzie 10 gatunków ptaków4
6.Rozoznać ślady 4 zwierząt2
7.Rozpoznać 5 gatunków krzewów występujących w poszyciu leśnym4
8.Rozróżniać typy lasów (np.: grąd, bór świeży, dąbrowa świetlista itp.)3
9.Rozpoznać 4 gatunki grzybów jadalnych (przynajmniej jeden w rzeczywistości, reszta na zdjęciu)2

Techniki harcerskie -- pionierka

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Samodzielnie ułożyć ognisko obrzędowe4+
2.Samodzielnie obsłużyć kuchenkę benzynową, zrobić na niej kisiel2+
3.Zbudować na obozie sprzęt według własnego projektu
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
4+
4.Umieć posługiwać się babą i dużą siekierą – zaostrzyć i wbić kołek2+
5.Samodzielnie zbudować prycz (wraz z ostrzeniem i wbijaniem kołków)4+
6.Rozbić dziesiątkę wraz z zastępem w 30 minut4+
7.Zbdować samodzielnie szałas o prawie nieprzemakalnym pokryciu4
8.Znać 12 węzłów3
9.Regularnie brać udział w pracach magazynowych2

Techniki harcerskie -- łączność

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Umieć alfabet Morse'a wraz z nadawaniem i odbieraniem chorągiewkowym3
2.Podłączyć telefon polowy i centralkę. Obsługiwać centralkę2+
3.Wiedzieć, co oznaczają słowa analogowy i cyfrowy, umieć zapisać zadaną liczbą w układzie dwójkowym2+
4.Porozumiewać się przez cały dzień jedynie językiem migowym3
5.Znać zasady działania anteny2
6.Stworzyć interaktywną stronę internetową5
7.Skorzystać z wyszukiwarki internetowej do znalezienia zadanej przez opiekuna informacji1+
8.Komunikować opiekunowi wykonane zadania przy pomocy poczty elektronicznej2+

Zrobiono 44.59% próby.

Legenda: + -- zaliczone, P -- poprosiłeś o zaliczenie tego punktu.

Uzasadnienie próśb o zaliczenie:

Złożone prośby o zaliczenie

Nie ma próśb.

Złożone propozycje zadań

Nie ma propozycji.
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl