Zalogowany jako .
Strona dla wtajemniczonych
21. WDHy

Janek Oleksiuk -- otwarte próby

Próba na stopień młodzika

Idea: Młodzik poznaje smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruje się Prawem Harcerskim. Pamięta o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywa nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. W życiu codziennym stara się być coraz lepszym. Zdobywając nową wiedzę i umiejętności staje się samodzielny i zaradny, potrafi sobie poradzić sobie w lesie, w czasie gier i wędrówek , posiada podstawowe umiejętności samarytańskie, czyta mapę i posługuje się środkami łączności. W potrzebie można na niego liczyć, razem z przyjaciółmi z zastępu szuka osób potrzebujących, by służyć im pomocą. Odróżnia dobro i zło, postępuje według wskazań wiary, stara się być wierny Prawu Harcerskiemu.

Data rozpoczęcia: 2013-10-10
Powinna być ukończona do: 2014-08-10
Czyli próba już przeterminowana... Musisz postarać się skończyć ją jak najszybciej!

Możesz poprosić o zaliczenie punktu próby zaznaczając odpowiednie pole w kolumnie Zal.

Kliknięcie na numer otworzy stronę z materiałami przydatnymi w tym punkcie.

Wiedza harcerska

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Umieć na pamięć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie2
2.Porozmawiać o Prawie Harcerskim z opiekunem2
3.Znać zarysy historii harcerstwa, skautingu i 21. Środowiska harcerskiego3
4.Znać wszystkie zwyczaje obowiązujące przy ognisku i kominku obrzędowym2
5.Zdobyć kolejne 3 sprawności
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
30
6.Wiedzieć kto jest bohaterem drużyny i kim był1
7.Uczestniczyć w obozie lub zimowisku3
8.Uczestniczyć poza obozem w kolejnych 2 wyjazdach drużynowych (1 z noclegiem)4
9.Znać strukturę ZHP2

Rozwój

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Znać swoje hobby i zaprezentować je na zbiórce po uzgodnieniu z drużynowym5
2.Dbać o czystość wokół siebie. Nie śmiecić i sprzątać2
3.Pamiętać o urodzinach i imieninach członków rodziny i kolegów. Zrobić sobie listę2
4.Pójść do kina teatru i muzeum3
5.Nabyć pewną umiejętność, bądź osiągnąć postępy w pracy nad jakąś cechą charakteru, ustaloną z opiekunem
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12

Zaradność

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Zaoszczędzić pewną sumę pieniędzy i wydać je na zalanowany wcześniej cel
Zadanie: nieznane/niewymyślone
Wpisz propozycję zadania:
12
2.Przyszyć guzik lub plakietkę2
3.Dbać o własny wygląd i czystość2

Techniki harcerskie -- samarytanka

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Zaradzić w przypadku skaleczenia2
2.Umieć zaradzić w przypadku zachłyśnięcia1
3.Zaradzić w przypadku niewielkiego oparzenia (może być symulacja)2
4.Umieć zaradzić w przypadku stłuczenia1
5.Umieć zaradzić w przypadku krwotoku z nosa1
6.Umieć zaradzić w przypadku użądlenia przez osę lub pszczołę1
7.Odpowiednio wykorzystać dostępne środki opatrunkowe2
8.Znać prawidłową temperaturę człowieka i ją zmierzyć2
9.Znać numery ratunkowe i potrafić wezwać pomoc (symulacja)2

Techniki harcerskie -- terenoznawstwo

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Uczestniczyć w grze terenowej1
2.Wyznaczyć strony świata przy pomocy słońca1
3.Wyznaczyć strony świata przy pomocy przedmiotów terenowych1
4.Wyznaczyć strony świata przy pomocy kompasu1
5.Znac zasady poruszania się po drodze1
6.Samemu trafić do celu odległego o 2 km według mapy4
7.Samemu trafić do celu odległego o 2 km według szkicu4
8.Samemu trafić do celu odległego o 1 km według azymutów z przynajmniej czterema punktami łamania4

Techniki harcerskie -- przyrodoznawstwo

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Rozpoznać po liściach 5 gatunków drzew liściastych (np. dąb, klon, olcha, jarząb, lipa)3
2.Rozróżnić sosnę i świerk2
3.Wiedzieć do czego każde z tych rodzajów drewna służy3
4.Znać i stosować zasady zachowania się w lesie2
5.Zebrać właśny zestaw do rozpalania ognia (kora brzozowa i drobnica świerkowa)3

Techniki harcerskie -- pionierka

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Pod opieką rozpalić ognisko korzystając jedynie z zapałek, świeczki i machawki, zagotować na nim menażkę wody, zagasić i zamaskować4
2.Uczestniczyć w gotowaniu obiadu na kuchence gazowej2
3.Zbudować wraz z zastępem szałas3
4.Znać 4 węzły2
5.Wraz z zastępem rozbić namiot dziesiątkę2
6.Posłużyć się do wykonania pewnych pewnych prac podstawowymi narzędziami, tj. piłą, siekierką, saperką, młotkiem, dłutem, łomem i obcęgami3

Techniki harcerskie -- łączność

NrPunkt próbyP.Zal.
1.Mieć konto poczty elektronicznej, sprawdzać maile co najmniej raz na tydzień2
2.Wysłać list konwencjonalną pocztą do drużynowego3
3.Znać numery telefonów do kadry drużyny i wszystkich członków zastępu2
4.Znać 4 szyfry i posłużyć się nimi2
5.Mieć ściągę, przy pomocy której odczytać wiadomość nadaną Morsem3
6.Znać litery w polskim języku migowym4

Zrobiono 0% próby.

Legenda: + -- zaliczone, P -- poprosiłeś o zaliczenie tego punktu.

Uzasadnienie próśb o zaliczenie:

Złożone prośby o zaliczenie

Nie ma próśb.

Złożone propozycje zadań

Nie ma propozycji.
statystyka Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Firefox
ZHP harc.pl
21. Warszawska Drużyna Harcerzy ,,Żbiki'' należy do Szczepu 21. WDH ,,Żar'' i Hufca ZHP Warszawa-Ochota.
Zbiórki odbywają się przy SP nr 88 im. G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa
Strona jest własnością 21. WDHy ,,Żbiki''. Jest tworzona przez Michała Korcha -- m_korch(at)staszic.waw.pl